Simpelveld

Welkom op onze site ZijActief afdeling Simpelveld.

Onze afdeling behoort tot de Kring Heuvelland en telt nu 56 leden.
Wij bestaan al sinds 1958.

Elke maand organiseren wij een gezellige en leerzaame avond, deze wordt  op dinsdag om 19.30 uur gehouden in verenigingslokaal de RODE BEUK

De contriburie bedraagt € 26.00 voor het hele jaar.
Voor informatie kunt u bellen met de bestuursleden ZijActief

                                                  

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR:

VOORZITTER:
Els Vaessen-Scheepers
Brewersstraat NO 9
6369 EN Simpelveld
Tel. 045-5441205 jo.vaessen@ziggo.nl
 
SECRETARIS
Finy  Dreuw-Bleijlevens
Sougnezstraat 27
6369 EH Simpelveld 
tel. 045-5441104 finydreuw@hotmail.com


 PENNINGMEESTER:
Mien Willems-Smets
Rolduckerweg NO 4
6369 GT Simpelveld
Tel. 045-5441263.  f.willems@kpnmail


 BESTUURSLID:
Lea Lennartz-Hollands
Roldukerweg NO. 19
6369 GS Simpelveld
Tel.045-5443102  wiel.lennartz@gmail.com


 BESTUURSLID:
Tiny Knops-Huppertz
Bouwensstraat NO. 27
6369 BH Simpelveld
Tel.045-5442081
Mail hknopsrk@planet.nl 


P.S.Vergoeding voor mee rijden auto € 2.00 p.p.
Contributie €26,00 per jaar .Gelieve op de jaarvergadering te betalen.
Of op rekening nummer 147589711 t.n.v. ZijActief afdeling Simpelveld.
Gelieve ieder jaar te betalen voor 1 Februari .

Kijk ook eens 0p de site van www.zijactieflimburg.nl !!

                 Wij worden gesponsord door Rabobank