Cadier en Keer

Instellen als mijn afdeling
Een afdeling uit de kring Heuvelland

Welkom bij afdeling Cadier en Keer

Welkom bij ZijActief Cadier en Keer.
Onze vereniging heeft bijna 80 actieve leden.
Wij organiseren gezellige, informatieve avonden, excursies en uitstapjes voor onze leden.

Onze maandelijkse bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur, in het t Keerhoes Limburgerstraat 78.
Alle leden zijn van harte welkom, bent U nog geen lid en wilt U een avond bijwonen om kennis te maken met onze vereniging is dat natuurlijk mogelijk.

We stellen ze aan je voor

Organisatiestructuur

Zijactief Cadier en Keer

voorzitster

Loes Bessems

Burgemeester van Laarstraat 3, 6267 EV Cadier en Keer
telf. 043 343 4072564 e mail: p.bessems@home.nl

Margret Knubben

Veldstraat 91 6227 SX Maastricht
telf. 043 3612473 e mail: knubben1@gmail.com

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`

COMITES EN WERKGROEPJES 

Ook zijn er binnen onze vereniging de nodige mensen actief bezig. We willen ze graag aan u voorstellen.

Kiencomité:
Het bestuur met medewerking van Marij Sliepen

Wandelen:
Elke maandag vertrekt een groep wandelaars om 13.00 uur vanaf de hoek Kapelweg/ Margrietstraat voor een wandeling.

Algemene Informatie

Contributie
De contributie voor ZijActief bedraagt € 32,50 per jaar

€ 15,74 draagt ZijActief af aan Roermond, die daardoor haar vertegenwoordiging op landelijk, Europees en mondiaal vlak kan bekostigen.
Aspirant leden betalen na 1 juli € 25,00
U kunt de contributie op de algemene ledenvergadering voldoen of overboeken op rekeningnummer:

NL02Rabo 0109 9031 53 t.n.v. ZijActief Cadier en Keer

Verzekeringen
Indien u aan een excursie of uitstapje van ZijActief deelneemt in eigen land of in het buitenland, dan bent u niet via ZijActief verzekerd. U gaat dus op eigen risico mee.

 Reiskosten

  • Bij carpoolen spreken wij van te voren een vergoeding voor de chauffeur af.
  • Bij niet tijdig afmelden van een uitstapje of excursie (indien deelname niet mogelijk is), moeten de gemaakte kosten worden vergoed.

Website ZijActiefLimburg www.zijactieflimburg.nl

 Om onze website te bezoeken gaat U naar: www.zijactieflimburg.nl
Kies dan ‘afdeling Cadier en Keer’ . Klik op ‘Cadier en Keer’ en maak keuze van onderwerp dat u wilt zien.

Cursussen 2024

 Cursus Maatschappelijke, Sociale en Culturele voor Vrouwen van Eijsden-Margraten (voorheen Politieke Scholing)

  • Woensdag 21 februari 2024
  • Woensdag 28 februari 2024
  • Woensdag 6 maart 2024

Plaats van de cursus: Harmoniezaal Paviljoenstraat 1, Noorbeek

```````````````````````````````````````````` 

 Cursus Kunstgeschiedenis
Door Regina van Romondt

Dinsdag 27 februari:  Kunst aan de Côte d’Azur
Dinsdag 5 maart: Ster architect Renzo Piano
Dinsdag 12 maart  Kunst en Camera
Aanvang: 19.30 uur en einde 21.30 uur.
Kosten voor leden: € 32,50 inclusief koffie/thee voor 3 cursus-avonden.

Niet leden kunnen zich ook aanmelden voor deelname.
Kosten voor niet leden: € 35,00 inclusief koffie/thee voor 3 cursus-avonden.

````````````````````````````

LEDENBIJEENKOMSTEN 2024 en alle andere ZijActief Activiteiten
Januari
Donderdag 11 januari 2024  Octaaf St.Gerlachus.
Viering Octaaf St. Gerlachus te Houthem.
10.00 uur:  Hoogmis. Celebrant deken John Dautzenberg

Februari
dinsdag 20 feb.: Algemene ledenvergadering.
Het bestuur legt rekening en verantwoording af over 2023.
Huldiging jubilarissen.
Aanvang: 14.00 uur in ’t Keerhoes, Cadier en Keer.

Woensdag 7 februari. Kienen voor eigen kas. Ledenavond.
Het Kiencomité heeft voor leuke prijzen gezorgd.
Ook bedanken wij de sponsoren voor hun bijdrage.
De kaarten kosten € 6,00 per kaart. Aanvang: 19.30 uur.

Dinsdag 27 februari Kunstgeschiedenis.
Thema: Kunst aan de Cote d’Azur
Aanvang: 19.30 uur
Wij maken een virtuele kunstreis naar de Franse zuidkust met de prachtige villa’s van de kunstverzamelaars in diverse kustplaatsen.
In Villefranche bekijken we de kapel van Jean Octeau en gaan dan verder naar St.Paul de Vence en de Fondation Maeght met o.a. Giacometti, Miro Chagal en vele anderen. Tot besluit bekijken we het totaal kunstwerk van Matisse de kapel van de rozenkrans in Vence.
Een zonnige lezing in een hopelijk mooi voorjaar.

Maart
Dinsdag 5 maart Kunstgeschiedenis.
Thema: Sterarchitect Renzo Piano
Aanvang: 19.30 uur
We maken kennis met de Italiaanse architect Renzo Piano, beroemd door o.a. het Centre Pompidou in Parijs, het Nemo in Amsterdam en de duizelingwekkende ‘scherf’ de Shard in Londen.
Kleurig en onverwacht zijn de milieuvriendelijke gebouwen van de sympathieke man en de geniale winnaar van de Pulitzer prijs.

 Woensdag 6 maart Informatie over Digitale fraude. Door Senioren Web.
Aanvang: 19.30 uur

Donderdag 7 maart. Dag voor Alleen-Gaanden 2024.
georganiseerd door Kring Heuvelland.
Meer Info volgt t.z.t.

Dinsdag 12 maart kunstgeschiedenis.

Thema: Kunst en Camera
Aanvang: 19.30 uur
Na de uitvoering van de fotografie maakten diverse schilders er eerst nog heimelijk gebruik van. Breitner, Degas en Renoir wisselden het levende model af met foto’s in de kunst en als zelfstandig kunstwerk bij Warhol, Francis Bacon en Marlene Dumas. Ook de super realisten Henk Helmantel en Jan Worst hebben er succes mee.
Tenslotte bewonderen we het werk van Erwin Olaf die schilderde met licht. Laat u verrassen.

 Dinsdag 12 maart bezoek Provincie huis.
Aanvang 14.00 uur.
Rondleiding o.l.v. een gids in het Provinciehuis.
Na afloop koffie/thee en vlaai.
Verdere info in volgt t.z.t.

April

Woensdag 3 april. Ledenavond
Remy en Henk Marcus presenteren hun collectie van tassen (prijs v.a. € 20,00), shawls, horloges en kettingen.
Ze laten een collectie van 150 tassen zien.
Onder de leden worden enkele cadeaubonnen verloot.

Donderdag 18 april maken wij een mooie wandeling,  o.l.v. een gids door Maastricht.
Kosten 3,00 p.p.

Mei
Woensdag 1 mei. Positief het voorjaar in door Remedica.
In deze lezing wordt ingegaan op het versterken van fysieke gezondheid en het bevorderen van een actieve levensstijl.
Aanvang 19.30 uur in ’t Keerhoes.

Medio Mei. Rondleiding door kasteel Borgharen o.l.v. gids.
Meer info volgt t.z.t.

Juni
Woensdag 5 juni. Afsluiting van het seizoen. Ledenavond.
Wandeling/speurtocht met na afloop een drankje.
Meer informatie volgt t.z.t.

 J u l i  en Augustus
va k a n t i e

 September
Woensdag 4 september. Lezing over Humor door Gilbert Petit.
Gilbert Petit gaat in zijn lezing in op wat ‘humor’ kan betekenen in deze tijd vol bekommernissen. Lachen is een reactie op humor. Een emotie die veel gevoelens kan opwekken: blijdschap, opluchting, of spanning. Al deze facetten komen aan de orde.
Ook laat hij ons van enkele delen uit zijn buutes genieten.

 Donderdag 12 september. Ons jaarlijks uitstapje.
Meer informatie volgt t.z.t.

 Oktober
Woensdag 2 oktober. Muziekavond. Ledenavond.
Ook dit jaar heeft het bestuur gezorgd voor een verrassend optreden. Kom luisteren en geniet.
Aanvang 19.30 uur

 Donderdag 10 oktober Kringbedevaart naar Kevelaer.
Meer informatie volgt t.z.t.

Medio oktober o.l.v. een gids brengen wij een bezoek aan een kerk in Maastricht.

 November
Woensdag 6 november. Viering 80-jarige Bevrijding
Er wordt aandacht geschonken aan het feit dat Limburg 80 jaar geleden bevrijd is.
Meer info volgt t.z.t.

 December
Woensdag 18 december. Kerstviering

Ook dit jaar verzorgt het bestuur weer een mooie Kerstviering in een sfeervol versierd Keerhoes voor alle leden.
Aanvang. 19.30 uur

````````````````````````````````````````````````````````````````````````

  Hele

 Warme

 Gezellige

  Kerstdagen

En een heel

  Gelukkig Nieuwjaar

Vol met liefde en gezelligheid

                      !!!

Agenda

: Agenda onderdelen met dit icoon zijn van het Provinciaal bestuur van ZijActief Limburg

Vul het kennisbank formulier in

Heeft jouw afdeling onlangs een leuke workshop, een boeiende lezing of andere interessante activiteiten georganiseerd? Vul dan het formulier in.

Voeg een activiteit toe