Oostrum

Instellen als mijn afdeling
Een afdeling uit de kring Noord

Welkom bij afdeling Oostrum

Welkom op de site van Zijactief Oostrum:

De afdeling:

ZijActief Oostrum is een vereniging van actieve vrouwen met ca. 113 leden, aangesloten bij de Limburgse organisatie van ZijActief.
Wij organiseren ongeveer twee keer per maand een gezellige, ontspannende of informatieve ledenavond.Deze wordt gehouden in het gemeenschapshuis “d’n Oesterham” aan de Watermolenstraat te Oostrum.Er is een grote variatie in ons programma, dat onder de leidraad van de drie “O”s wordt samengesteld:Ontmoeting, Ontplooiing en Ontspanning.  Het zijn leerzame én gezellige bijeenkomsten.De avond duurt van 20.00 uur tot ong. 22.30 uur.
Elk jaar organiseren we een fietsdagtocht met picknick. Door het jaar heen vinden diverse excursies plaats, overdag of ’s avonds. Verder verzorgen wij diverse workshops, reisjes en cursussen voor onze leden.
De contributie bedraagt € 35,00 per jaar.
Heeft u interesse in onze vereniging, kom dan gerust, geheel vrijblijvend, een keer een ledenavond bijwonen.
Bekijk ook ons jaarprogramma .
Meer informatie kunt u altijd krijgen bij een van onze bestuursleden.

Mailadres: secr.zijactiefoostrum@hotmail.com

 

We stellen ze aan je voor

Organisatiestructuur

Annemie Moorrees

Voorzitter

José Voesten

secretariaat

Petra Houwen

Vice-voorzitter

Lilian van der Burgt

Penningmeester

Lizette Janssen

Notuliste

Agenda

: Agenda onderdelen met dit icoon zijn van het Provinciaal bestuur van ZijActief Limburg

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!