Kringen

De ZijActief kringen zijn samenwerkingsverbanden van de plaatselijke ZijActief afdelingen. Alle ZijActief afdelingen horen bij een regionale kring. De kringen:

  • zijn het aanspreek- en contactpunt voor de afdelingen;
  • zijn de schakel tussen afdelingen en het provinciaal bestuur;
  • geven informatie door vanuit het provinciaal bestuur naar de afdeling en van afdeling naar provinciaal bestuur;
  • co√∂rdineren cursussen en workshops die gegeven worden voor bestuursleden en leden;
  • is een plek waar afdeling ervaringen en nieuwtjes met elkaar kunnen delen. Zo helpen we elkaar;
  • ondersteunen, stimuleren en adviseren afdelingsbesturen waar nodig.