Ransdaal

Welkom op de website van ZijActief Ransdaal

      ZijActief, afdeling Ransdaal behoort tot de kring Zuid-Oost en heeft momenteel 86 leden. Zij organiseert gezellige en informatieve avonden, lezingen, demonstraties, voorlichting, excursies en cursussen voor vrouwen onder het motto: ontmoeting, ontspanning en ontplooiing.

De meeste activiteiten vinden plaats in gemeenschapshuis ‘t Wouves, Dorpsplein 14, 6311 AN Ransdaal. Aanvang van de activiteiten is doorgaans 20.00 uur tenzij anders vermeld. Kijk hiervoor op de pagina ‘afdelingsprogramma’.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan en wordt jaarlijks automatisch verlengd. Opzeggingen dienen telkens voor de jaarvergadering schriftelijk of telefonisch te worden gemeld bij het secretariaat. De contributie voor 2015 bedraagt €30.00 te voldoen op rekeningnummer NL84Rabo0125916280 t.n.v. ZijActief Ransdaal onder vermelding van uw volledige naam.

 
Geïnteresseerd?
Bent u geïnteresseerd in onze vereniging, kom dan een keer geheel vrijblijvend naar de ledenavond. U bent van harte welkom!
Voor meer informatie kunt u terecht bij een van onderstaande bestuursleden.
 


Bestuursleden
Voorzitter
Gerda Heugen-Eggen
Spaanshof 13
6311 AE Ransdaal
Tel. 043-4592766
E-mail: sjefgerda@hotmail.com

Secretaris
Jeanne Eussen-Huijnen
Ransdalerstraat 75
6311 AX Ransdaal
Tel. 043-4591347
E-mail: jeanne.eussen@hetnet.nl

Penningmeester 
Lies Donners-Coenjaerts
Doctor Huntjensstraat 7
6311 AP Ransdaal
Tel. 043-4592657
E-mail: donnerscoenjaerts@home.nl
   
Overige bestuursleden
Els Soogelee-Grooten
Mareheiweg 1
6343 EL Klimmen
Tel. 043-4591323
E-mail: 6343el1@hetnet.nl

Bea Reijnders
Spoorstraat 15
6311 AG Ransdaal
Tel. 043-4592088
E-mail: bea.reijnders@home.nl