Grashoek

                                "Um van de Gashook te zien kuns ze toch gruts op zien"

Grashoek is gelegen in het noordwesten van de Limburgse Gemeente Peel en Maas, aan de rand van de Peel. De meeste inwoners zijn werkzaam in de veehouderij en tuinbouw al wordt het aandeel forensen steeds groter. Per 1 januari 2010 maakt Grashoek, als kern uit de oud-gemeente Helden, deel uit van de gemeente Peel en Maas. Het dorp had op 1 januari 2006 1689 inwoners. Op 1 januari 2013 zijn dit er nog 1350.

 

 

Ontstaan van het dorp:
Grashoek ligt temidden van velden en bossen, tegen de grens met Noord-Brabant, op het randje van de peel. In Grashoek ontspringt de Everlose Beek.
Grashoek is een jong dorp,gebouwd op met zware arbeid ontgonnen terrein.
In 1912 werd hier de eerste school gesticht en in 1918 de zelfstandige parochie.
Op de uitgebreide gebieden rond de kern van Grashoek liggen uitgebreide land en tuinbouwgronden met kassen en veehouderijen.
Maar ook prachtige natuurgebieden, zoals de scherliet in het bosrijke westen van Grashoek.

Religie:
Sinds 1918 staat er in Grashoek een noodkerk. Deze kerk werd toegewijd aan Heilig Hart van Jezus. Door de inwoners van het dorp werd er geld ingezameld om een echt kerkgebouw de bouwen.
De architecten Jos Cuypers en Pierre Cuypers maakten de bouwplannen.
De oorlog zette echter een streep door de rekening.

Huidige kerk:
Na de oorlog werd er verder gegaan met het inzamelen van het geld.
Het plan van Cuypers kon vanwege de hoge kosten niet worden uitgevoerd.
Daarom werd een nieuwe architect aangezocht.
Dit werd architect Schwencke.
In 1953 werd met de bouw begonnen, en het werk was in 1954 voltooid.

Onder de naam Laeve Grashook is in 2006 door het Dorpsoverleg Grashoek een programma opgestart om in de jaren tot aan het honderdjarig bestaan in 2018, met alle inwoners samen aan de eigen leefomgeving te werken. Dorpsontwikkelingsvisie opgesteld en er zijn een aantal projecten van start gegaan. Hieronder het project Wandelpaden waarin een Grashoeks en Berings initiatief aan de basis heeft gestaan van het knooppunten-wandelroutenetwerk van de gemeente Peel en Maas. In 2010 is een ambitieus herinrichtingsplan voor de kern gepresenteerd. Andere projecten zijn de herinrichting van de Groote Molenbeek en de toegangswegen naar Grashoek. Laeve Grashook staat voor levendigheid, leefbaarheid en trots. Vanuit dit motto werden de afgelopen jaren vele zaken door de bewoners zelf opgepakt. Er heerst een grote gemeenschapszin wat zich laat zien in de relatief vele verenigingen en activiteiten in het dorp. Leefbaarheidsprojecten in Grashoek hebben landelijk model gestaan voor het project ‘Leven in het Dorp’, dat zelfs een landelijke prijs kreeg.

Op dit moment anno 2014 word er hard gewerkt aan de een vernieuwde dorpskern