Ledenvergadering en quiz op 15 januari 2019

Nieuws
woensdag 16 januari 2019

Verslag Algemene Leden Vergadering 2019.

De jaarlijkse algemene ledenvergadering vond plaats op 15 januari om 20.00 uur in de Holle Eik. Lenie Waltmans heette de 37 aanwezige dames welkom en opende de jaarvergadering 2019.

De notulen van 2018 werden goedgekeurd. Het financiele jaarverslag van Marleen met goedkeuring van de kascommissie werd aan de leden voorgelegd. De kascommissie voor het komende jaar werd vastgesteld en Resie las het activiteiten jaarverslag van 2018 voor.

Marleen van Wersch was dit jaar herkiesbaar als bestuurslid en werd met algehele meerderheid van stemmen herkozen.

Het goede doel wordt nu elk jaar opnieuw gekozen. Dat wordt dit jaar het Toon Hermans Huis Maastricht. Het koor hiervan geeft op 3 september een presentatie bij ZijActief Houthem. De leden kunnen dan na afloop een vrijwillige bijdrage geven. Lenie bedankte SImone Sillen voor de verzorging van het goede doel van de afgelopen jaren met een bloemetje.

Thea Vliex en gastheer en gastvrouw Henry en Angèle werden eveneens in de bloemetjes gezet. De zwager van Marleen, Hub van Wersch, kreeg een kadobon voor zijn ondersteuning bij het penningmeesterschap.

Na de pauze werd er een quiz gepresenteerd via de beamer. De dames werden in 5 groepen verdeeld. Een persoon hiervan werd aangewezen om de antwoorden op te tekenen.

De hersenen moesten behoorlijk kraken om de vragen op te lossen. Na een moeizame telling gingen er dan toch 7 leden met een zakje bonbons als winnaar naar huis.

Zoals gewoonlijk werd deze avond rond de klok van 22.00 uur afgesloten en bedankte Lenie iedereen voor de geweldige opkomst.

Notulist Resie Savelberg.

Vul het kennisbank formulier in

Heeft jouw afdeling onlangs een leuke workshop, een boeiende lezing of andere interessante activiteiten georganiseerd? Vul dan het formulier in.

Voeg een activiteit toe