Afdeling Activiteit

Nieuws
maandag 2 december 2019

Uitnodiging voor de Kerstviering aan onze leden.
Woensdag 11 december : om 19.30 uur in het Gemeenschapshuis, Burg. Pijlsstr. 5a te Schinnen. Zaal open vanaf 19.00 uur.

Programma

We beginnen de Kerstviering met een Gebedsdienst voorgegaan door Kapelaan Gorissen, geassisteerd door Marjo Dieteren en Margot Habets.

De collecte, waarvan de opbrengst bestemd is voor de restauratie van de Kerkmuur, zal direct na de viering worden gehouden.

Daarna is er een gezellig samen zijn en kunnen we genieten van een warm Quiche taartje met koffie/thee.

Rond 21.00 uur gaan we luisteren en zingen met de Dames Zanggroep Enjoy uit Bingelrade onder leiding van Diana Schuuring.

Bijdrage €2.50. Aanmelden / Betalen t/m vrijdag 6 december.

Aanmelden (bij voorkeur per mail) bij: Marjo Dieteren: e-mail: marjo.dieteren@ziggo.nl ;

tel. 046-4433859.

Betalen door over maken op rek.nr.: NL 30 RABO 0146 5819 38 t.n.v. ZijActief afd. Schinnen met vermelding Kerstviering.

Mocht geld over maken echt niet lukken, dan dit in een gesloten enveloppe voorzien van naam en o.v.v. Kerstviering in de brievenbus van Annie Eijssen deponeren. (Dorpsstr. 66, Schinnen). N.B. Na vele jaren de gebedsdienst mee voorbereid te hebben en te assisteren, geeft Ans Hautvast te kennen hiermee te willen stoppen; na de viering schenken we hier aandacht aan. .

———————

Vul het kennisbank formulier in

Heeft jouw afdeling onlangs een leuke workshop, een boeiende lezing of andere interessante activiteiten georganiseerd? Vul dan het formulier in.

Voeg een activiteit toe