INFO ZIJACTIEF NOVEMBER 2021.

Nieuws
donderdag 21 oktober 2021

Beste dames.

In de maand november 2021 staan er twee activiteiten op ons programma.

Bloemschikken op 03 november 2021.

Deze activiteit vindt plaats in het I.V.N. gebouw. Burg.Pijlsstraat 1. Schinnen.

Als er veel aanmeldingen komen, is er ook in de middaguren bloemschikken.

Bij minder dan 20 aanmeldingen is deze activiteit alleen in de avonduren.

Aanvang middag 14.00 uur tot 16.30 uur.

Avond 19.00 uur. Tot 21.30 uur.

Er wordt gezorgd voor koffie thee en iets lekkers.

Na afloop kunnen we onze werkstukken bewonderen onder het genot van een drankje.

Eigen bijdrage voor deze activiteit is €.4.50. S.v.p. per bank betalen ZijActief NLRABO01465581938.

Het bloemschikken is alleen voor leden.

Aanmelden is wel noodzakelijk. Dit kan tot 28 oktober a.s. bij Marjo Dieteren

046-4433859 mail marjo.dieteren@ziggo.nl

Eigen materiaal meenemen, zoals groen, bloemen, vaasjes of schalen en een scherp mesje.

Heeft iemand lijmpistolen neem die dan ook mee, zodat ook anderen die kunnen gebruiken.

Wij zorgen voor bindmateriaal en oases. De bedoeling is dat wij onze eigen creativiteit zoveel mogelijk gebruiken en dat we elkaar inspireren en helpen.

Woensdag 17 november 2021 organiseren wij een filmavond.

Het programma voor deze avond bestaat uit:

19.15 uur Inloop Gemeenschapshuis Noeber Beemden.

19.30 Gezellig samenzijn onder het genot van koffie thee en een stukje vlaai.

20.00 uur Film, De kleine wereld van Don Camillo.

Zwart wit film uit 1952. Een komedie over de beroemde pastoor Don Camillo en zijn tegenstander, burgemeester Peppone. Deze film zal voor de meeste dames zeer herkenbaar zijn.

21.15 uur Na borrelen (eigen bijdrage), onder het genot van een drankje en wat lekkers, sluiten we deze avond gezellig af.

De extra bijdrage voor deze filmavond is voor leden €.3.00 en voor niet leden €.4.00

S.V.P. Per bank betalen Schinnen ZijActief NL30RABO0146581938.

Aanmelden voor deze avond kan tot uiterlijk 12 november a.s.

Bij Marjo Dieteren tel.no.046-4433859 mail marjo.dieteren@ziggo.nl.

Vrouwen die voor de eerste keer onze activiteit bezoeken en dus nog niet de QR code hebben laten zien deze graag meenemen.

Dank aan Nicole Quaedvlieg, zij heeft deze twee activiteiten georganiseerd en ook de info ervan verzorgd.

Ter informatie Carnaval 2022.

Dit lijkt nog heel ver weg. Eerst Sinterklaas en dan de Kerst en jaarwisseling, maar voor je het weet is het al zover.

Daarom willen wij al langzamerhand gaan starten met de voorbereidingen.

Zoals iedereen zich kan herinneren werd de laatste jaren onze viering opgefleurd en georganiseerd door de raad van elfjes. Ook in 2022 willen wij deze traditie voort zetten.

Misschien zijn er wel dames die zeggen, dat lijkt me ook leuk om een jaar elfje te zijn, of alleen meehelpen met de voorbereiding, of de versiering van de tafels te verzorgen.

Dit kan altijd. Daarom doen wij hier een algemene oproep. Mocht je interesse hebben,

voor bovenstaande activiteiten neem dan contact op met Marjo Dieteren voor 1 november 2021 marjo.dieteren@ziggo.nl of telefonisch 046-4433859.

Ook de elfjes die nu in de raad zitten s.v.p. opnieuw aanmelden.

We kijken uit naar jullie aanmeldingen.

Bestuur ZijActief Afdeling Schinnen.

Henny Meijs

Marij van Cleef

Annie Versteeg

Marjo Dieteren,

Vul het kennisbank formulier in

Heeft jouw afdeling onlangs een leuke workshop, een boeiende lezing of andere interessante activiteiten georganiseerd? Vul dan het formulier in.

Voeg een activiteit toe