Info ZijActief afd. Schinnen november 2019

Nieuws
vrijdag 18 oktober 2019

Afdeling Activteiten

Woensdag 20 november 2019
Creatieve avond

Dit jaar gaan we bloemschikken. Indien men dat wil, kan men kiezen om een adventskrans te maken.

De activiteit bloemschikken wordt verzorgd door Marleen Rovers samen met Mia Rikers.

Voor koffie en een drankje wordt gezorgd. Lies Knarren en Lies Smeets dragen zorg voor het lekkers

en het hapje. De bedoeling is dat men zelf materiaal mee neemt; d.w.z. bloemen, groen enz. wat je mooi vindt. Kaarsjes, oase, krans, pot of schaaltje naar eigen keuze. Niet te vergeten een scherp mesje.

Waar: het IVN lokaal, Burg. Pijlsstraat 1D te Schinnen.

Tijd: aanvang 19.30 u – 22.00 uur. Zaal open 19.00 uur.

Wie: Leden, leden zustervereniging en niet-leden zijn van Harte Welkom.

Kosten: leden €2.00; leden zustervereniging €3.00; niet-leden €4.00.

Aanmelden/betalen tot 12 november bij: Marjo Dieteren; e-mail: marjo.dieteren@ziggo.nl ;

tel. 046-4433859. Betalen door over maken op: Rek. nr. NL30RABO 0146 5819 38 van ZijActief Schinnen met vermelding: Creatieve Avond en naam. Indien over maken niet mogelijk is, bovenstaand bedrag en bijgaande tekst in gesloten enveloppe in de brievenbus van Annie Eijssen, Dorpsstraat 66 te Schinnen deponeren. We hopen op een creatieve en gezellige avond.

—————–

Vul het kennisbank formulier in

Heeft jouw afdeling onlangs een leuke workshop, een boeiende lezing of andere interessante activiteiten georganiseerd? Vul dan het formulier in.

Voeg een activiteit toe