Werkgroepen opstarten

Nieuws
maandag 21 januari 2019

We weten allemaal dat het al enkele jaren moeilijk is om nieuwe bestuursleden te vinden. Gelukkig hebben zich in jan. 2018, 3 nieuwe bestuursleden aangemeld. Onze vereniging kan ( voorlopig ) blijven bestaan!

We blijven echter nog steeds op zoek naar enthousiaste leden die ons bestuur willen versterken. Draai gewoon een tijdje mee, om te ervaren hoe leuk en dankbaar dit werk kan zijn.

Het bestuur doet iedere keer weer haar best om een goede mix te maken tussen activiteiten die met ontwikkeling/scholing te maken hebben en met gezellige en ontspannen activiteiten. Daarnaast willen wij ook rekening houden met de diversiteit in leeftijd van onze leden.

Daar komen heel wat verantwoordelijkheden bij kijken en deze willen we heel graag delen met de leden! Lid zijn wil immers ook zeggen dat je verantwoordelijkheden op je neemt. In ieder van jullie zit een bestuur bekwaamheid.

Ter ondersteuning van het bestuur willen we daarom starten met het oprichten van enkele werkgroepjes.

Deze werkgroepjes bereiden dan de door het bestuur geplande activiteiten voor. Daarnaast kunnen vanuit die werkgroepen ook voorstellen gedaan worden aan het bestuur m.b.t ándere activiteiten. Samen wordt dan gekeken in hoeverre deze voorstellen haalbaar zijn en worden deze al dan niet opgenomen in het jaarprogramma.

Het is leuk om samen met anderen een activiteit op een creatieve manier uit te werken. Het is vaak een hele uitdaging maar het geeft veel voldoening als je met je voorbereidend groepje iets moois kunt aanbieden aan de andere leden. Op deze manier maken we gebruik van de vele talenten die er binnen een afdeling aanwezig zijn.

Verder staan we natuurlijk altijd open voor nieuwe ideeën en zouden we het fijn vinden als alle leden hun ogen goed open houden en ons folders, brochures van activiteiten, excursies of gastsprekers doorgeven. We hoeven niet steeds het wiel opnieuw uit te vinden! Meedenken is ook meehelpen!

Mede door het enthousiasme van het huidige en toekomstige bestuur, de te vormen werkgroepjes en de trouwe leden, moet het ons toch lukken om in 2019, ons 85 jarig jubileum te vieren van, ZijActief afdeling Ubachsberg.

WIE DOET ER MEE?????

Te denken valt bv. aan :

  • Kerstwerkgroep: Organisatie rondom Kerstmis.
  • Op stap werkgroep: Organisatie van ons jaarlijks uitstapje / reisje.
  • Kienwerkgroep: Organisatie van deze avond, regelen van prijzen enz.
  • Huishoudelijke taken werkgroep: Koffie/thee zetten, drank serveren, boodschappen doen, vaatwasser inruimen/afwassen, enz.
  • Oproepkrachten werkgroep: mensen die af en toe bij kunnen springen.

Geef u op: want…… vele handen maken licht werk.

Hebt u nog bedenkingen of vragen; praat hierover met een van de bestuursleden.

Wij zien u graag komen, zodat de toekomst van onze vereniging door blijft bloeien.

Met vriendelijke groeten:

Bestuur ZijActief Ubachsberg: Lony, Jessie, Margriet, José en Ine.

Het ontvangen formulier ( via de brievenbus of via de mail ) kunt u inleveren op de jaarvergadering van 29 jan. 2019 of bij onze secretaris:

Jessie Berndsen, Dalstraat 28, Ubachsberg.

Alvast heel hartelijk bedankt!

Vul het kennisbank formulier in

Heeft jouw afdeling onlangs een leuke workshop, een boeiende lezing of andere interessante activiteiten georganiseerd? Vul dan het formulier in.

Voeg een activiteit toe