Jaarvergadering 2019 en kienen.

Nieuws
woensdag 30 januari 2019

Onze eerste bijeenkomst in het nieuwe Multi Functionele Centrum “De Auw Sjoeël.”

Di. 29 jan. was onze Jaarvergadering, met heel wat agendapunten.

Allereerst de opening door onze voorzitter Lony Schoenmaekers. Ze heette iedereen welkom en bedankte iedereen voor de inzet en het vertrouwen van afgelopen jaar. Ze gaf aan dat er een aantal leden zich hadden afgemeld, vanwege uiteenlopende redenen. Vol vertrouwen gaan we echter het nieuwe jaar tegemoet en er worden dan ook 2 nieuwe leden van harte welkom geheten.

Daarna volgde het Jaarverslag van 2018. Ine Boumans ( bestuurslid ) toonde aan de hand van een digitale presentatie de activiteiten van afgelopen jaar, allen voorzien van foto’s en een kort verslagje. Dit had tevens tot doel, om leden wegwijs te maken met internet en HOE op onze website te komen. Op onze website van ZijActief Limburg ( afdeling Ubachsberg ) is onder het kopje “Programma” tevens het jaarprogramma te zien, inclusief alle activiteiten met nadere informatie over de inhoud van de activiteit. Onder het kopje “Nieuws,” staan de verslagen en foto’s van activiteiten die hebben plaatsgevonden. Hopelijk gaan veel leden vanaf nu, onze website raadplegen! 🙂

Daarna volgde het financieel jaarverslag en het verslag van de kascontrolecommissie.

Op deze avond namen we afscheid van 2 bestuursleden: Yvonne Packbier die reeds voor de zomervakantie gestopt was en José Driessen die per direct afscheid nam. Beide dames werden door de voorzitter bedankt voor de vele jaren van inzet en kregen een mooi bloemetje overhandigd. Dames “Chapeau” voor jullie jarenlange inzet voor onze vereniging!!

Daarna gingen we over tot het officieel benoemen van 3 nieuwe bestuursleden. Zij hadden inmiddels een jaartje met het Bestuur meegedraaid. Na een unanieme stemming werden José Dahlmans, Margriet Smeets en Ine Boumans tot bestuurslid gekozen. Gelukkig meldde zich er ook nog een nieuw bestuurslid aan, m.n. Christel Zegers. Zij werd natuurlijk van harte welkom geheten en mocht meteen aan de bestuurstafel plaatsnemen.

Gelukkig waren er ook een aantal mensen die gehoor gegeven hadden aan de oproep, om deel te nemen aan de op te richten “Werkgroepen.” Verdere uitleg werd gegeven en vragen hieromtrent werden beantwoord. Leden zijn nog aarzelend, maar de eerste stap is gezet. SAMEN zijn we verantwoordelijk voor het welvaren van de vereniging!

Verder werd er stil gestaan bij het 40-jarig jubileum van 2 leden, m.n Mevr. Franssen-Crombach en Mevr. Steinbusch-Kurvers. Mevr. Franssen kreeg het bloemetje overhandigd onder applaus van de leden en Mevr. Steinbusch kreeg dit persoonlijk thuis gebracht. PROFICIAT DAMES met jullie jubileum!

Na de rondvraag volgde de pauze en daarna gingen we met z’n allen gezellig KIENEN.

Vul het kennisbank formulier in

Heeft jouw afdeling onlangs een leuke workshop, een boeiende lezing of andere interessante activiteiten georganiseerd? Vul dan het formulier in.

Voeg een activiteit toe