Oproep aan onze leden

Nieuws
vrijdag 2 oktober 2020

Een vereniging vraagt sturing anders kan een vereniging niet bestaan. Veel verenigingen hebben tegenwoordig een probleem met het vinden van bestuursleden. Tot op heden viel dat gelukkig bij onze vereniging nogal mee

Bij ZijActief Limburg zijn de regels als volgt: een bestuurslid treedt na 3 bestuursperiodes af en is dan niet meer herkiesbaar. Dit is om te voorkomen dat een vereniging niet vast roest en er regelmatig veranderingen plaats vinden. Het spreekwoord verandering van spijs doet eten, geldt nog steeds. Wel bestaat de mogelijkheid na 3 bestuursperiodes een jaar verlenging aan te vragen. Ook kan men na 1 jaar weer opnieuw een bestuursfunctie aanvaarden.

Bij onze vereniging zijn in 2021 minimaal één liefst twee nieuwe bestuurders nodig.

Aftredend na 3 bestuursperiodes is: secretaris – Marjo Dieteren

Aftredend na 3 bestuursperiodes is: voorzitter – Annie Eijssen – niet herkiesbaar

Om te voorkomen dat zowel secretaris als voorzitter tegelijk weg zijn, is Marjo genegen een jaar verlenging aan te vragen.

Bij deze doen we dan ook een oproep voor:

minimaal één, liefst twee nieuwe bestuurders in januari 2021. Om besturen aantrekkelijker te maken, proberen we de verschillende bestuurstaken te verlichten door in de toekomst werkgroepen zoveel mogelijk zelfstandig te laten opereren.

Zoals jullie gemerkt hebben, het begin is er, maar door corona hebben we veel activiteiten moeten verplaatsen of afzeggen.

Draag je ZijActief een warm hart toe en spreekt mee besturen je aan, maak dan eens een praatje of een afspraak met een van onze bestuursleden om een goed beeld te krijgen van de werkzaamheden. Ook bestuursvergaderingen bijwonen werkt prima. Heb je geen ervaring, niet erg, ervaring kun je opbouwen en ZijActief Limburg organiseert regelmatig cursussen voor nieuwe bestuurders. Toe aan een nieuwe uitdaging, neem bovenstaande aanbevelingen ter harte en voeg daad bij het woord. “Steun ZijActief Schinnen" –

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!