Activiteit ZijActief Limburg

Nieuws
vrijdag 2 oktober 2020

Ook bij ZijActief Limburg wordt de Alg. Leden vergadering van donderdag 12 november geannuleerd. Men is in overleg over een alternatieve datum in het voorjaar 2021. Wel hebben jullie al kunnen vernemen dat er een nieuwe kandidaat voorzitter van ZijActief Limburg is. En wel in de persoon van Ans Christophe. Tijdens de Algemene Ledenvergadering draagt het PB haar officieel voor.

Motivatie voor ZijActief Limburg

Welkom zijn! (Ontmoetingsfunctie)

Werken aan onderlinge verbinding van Limburgse vrouwen

en het opzoeken van actieve samenwerking met andere (vrouwen) organisaties.

Vergroten van zichtbaarheid van ZijActief en vrouwen

in het algemeen door belangrijke maatschappelijke thema’s te claimen en actief op de agenda te zetten.

Vergroten van zichtbaarheid en vaardigheid op social media.

Werken aan continuïteit en unieke meerwaarde voor vrouwen in Limburg

(een bijdrage leveren aan samen op weg naar 100 jaar).

Actief nieuwe wegen inslaan met behoud van eigenheid en identiteit.

Wat breng ik mee:

Ondernemend gedrag

Brede kennis van veel terreinen (generalist)

Goede contactuele eigenschappen en

vaardigheden in opzetten en onderhouden van netwerken en relaties

Bestuurder (formuleren visie, besluiten en realisatie)

Aandacht voor politieke context

Eigenheid en identiteit –

——————

Vul het kennisbank formulier in

Heeft jouw afdeling onlangs een leuke workshop, een boeiende lezing of andere interessante activiteiten georganiseerd? Vul dan het formulier in.

Voeg een activiteit toe