Jaarvergadering met lezing door Cas Wolters

Nieuws
vrijdag 17 februari 2023

ZijActief Leeuwen

Jaarvergadering

Het was fijn om weer bij elkaar te komen, er waren 54 dames aanwezig.  Het eerste deel van de avond is natuurlijk altijd zakelijk.
Er wordt teruggekeken op 2022 en de financiën komen ter sprake.
De contributie is nu nog € 32,50 maar wordt volgend jaar € 35,=.
Het laatste werkje van Resi, aftredend penningmeester, komt nog ter tafel en bij deze draagt Resi het penningmeesterschap over aan Riny Dörenberg. Greet, aftredend secretaris, legt ook haar functie neer. Beide aftredende dames worden bedankt voor de vele jaren dat ze zich hebben ingezet voor ZijActief Leeuwen. Het bloemetje voor de jubilaris, Leen Poulussen voor haar 60 jaar lidmaatschap van ZijActief Leeuwen, werd door haar dochter Hilda in ontvangst genomen.
Intussen zijn de stembriefjes uitgedeeld en na de stemming ziet het bestuur er als volgt uit:

Herkozen als voorzitter: Yvonne de Groot, Penningmeester: Riny Dörenberg, secretariaat: Charlotte Schlicher, Bestuursleden: Truus Broens en Marianne Linssen.

Na de pauze komt onze eregast, de bekende Limburgse deelnemer aan ‘HEEL HOLLAND BAKT’, Cas Wolters. Cas had een boeiende lezing over zijn leven. Zoals bekend is Cas zéér slechthorend met 9 maanden reageerde hij plots niet meer op geluiden om hem heen.
Op 3 jarige leeftijd kon hij nog geen woordjes zeggen. Het was zeer indrukwekkend om te horen hoe hij spreekt en hoe hij zin aan zijn leven heeft gegeven. Momenteel staat hij voor de klas in groep 4. Verder zet hij zich in voor mensen met gehoorproblemen bij de organisatie ‘LIMBURG HOORT ZO’.
Er waren filmpjes over de gebarentaal, die zo belangrijk zijn voor doven en slechthorenden. Hij had ook veel tips om toch vooral duidelijk te praten en in een gesprek en elkaar in de ogen te kijken. Bovendien trakteerde Cas ons op een of twee heerlijke gebakjes. Verder is Cas een gewone leuke jongen. Topavond, bedankt iedereen.

Fieke Steuns

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!