Jaarvergadering

Nieuws
zondag 17 februari 2019

Maandag 21 januari de jaarvergadering met bestuursverkiezing en beeldpresentatie activiteiten 2018

Maar liefst 75 leden bezochten de jaarvergadering .

Na de opening door de voorzitter en de verslagen van secretaris en penningmeester vond er een bestuursverkiezing plaats.

Netty Ernes stelde zich herkiesbaar en Marij Kuhnke al 2 jaar aspirant bestuurslid was verkiesbaar. Beide dames werden gekozen tot bestuurslid.

Gefeliciteerd.

Het programmaboekje werd uitgedeeld en samen werden de activiteiten besproken.

Nadat het officiële gedeelte afgelopen was volgde er een pauze met aansluitend een 45 minuten durende beeldpresentatie van activiteiten over 2018. Deze mooie beeldpresentatie met mooie muziek werd gemaakt door Nicole Huppertz.

Yvonne Huppertz.

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!