Algemene Ledenvergadering 15 februari 2022

Nieuws
donderdag 17 februari 2022

Algemene ledenvergadering op 15 februari met na de pauze een spellenavond.

De avond begon met een drankje en een stuk vlaai van de vereniging.

Het jaarverslag 2021 werd voor het laatst voorgelezen door Resie Savelberg; zij verlaat het bestuur.

Het financieel verslag werd gepresenteerd door Marleen van Wersch, waarna er een uitgebreide informatie werd gegeven door Lenie over de nieuwe statuten van ZA Houthem. De dames keurden ze unaniem goed.

Er werd afscheid genomen van Resie als bestuurslid met een bloemetje. Er waren 2 jubilarissen, t.w. Els Frijns ( 40jr.) en José Roeloffzen (40jr.) met een leuke attentie en een bloemetje. Ook een bloemetje voor Angele en Henri.

Er werd nog verdere informatie gegeven over de komende activiteiten. We hebben nog 47 leden waarvan er 35 aanwezig waren. Na sluiting van de vergadering werden geen spellen gedaan maar er werd volop “bij gepraat”over de afgelopen tijd, heel gezellig.

Tegen 10 uur werd het tijd om weer huiswaarts te gaan.

Verslag: Carla Haze

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!