Algemene Ledenvergadering 14 januari 2020

Nieuws
zaterdag 18 januari 2020

De jaarlijkse algemene ledenvergadering vond plaats op 14 januari om 20.00 uur in De Holle Eik. Lenie Waltmans heette de 29 aanwezige dames welkom en opende de jaarvergadering. De notulen van 2019 werden goedgekeurd en Resie Savelberg las vervolgens het jaaroverzicht 2019 voor van alle activiteiten waaraan ZijActief Houthem had deelgenomen.

Ook het financiele verslag van Marleen van Wersch werd met goedkeuring van de kascommissie aan de leden voorgelegd. Hierna werd de nieuwe kascommissie benoemd.

Carla Haze en Resie Savelberg waren dit jaar herkiesbaar en werden met meerderheid van stemmen herkozen.

Lenie Waltmans heeft een jaardispensatie gekregen. Maar er werd toch aandacht gevraagd voor nieuwe bestuursleden in de komende jaren, want er zijn verschillende afdelingen van Zijactief Limburg opgeheven bij gebrek aan nieuwe bestuursleden.

Het goede doel is dit jaar "Het Leger des Heils". Maar ook vanuit de leden zijn nieuwe bestemmingen voor komende jaren welkom.

Wij hebben op dit moment 59 leden. Een van de nieuwe leden was Francy Fisscher, die zich voorstelde aan de dames van onze vereniging.

Lenie bedankt verder iedereen die bijdroeg aan het reilen en zeilen van de vereniging.

Na de pauze volgende een voordracht van verrassende gedichten in het Limburgs dialect door Jo en Marjo van Es uit Waterval. Door hun gedichten over opa en oma, kleinkinderen, ouders en de jaarlijkse grote schoonmaak van vroeger en niet te vergeten ons mooie Limburg, wisten zij een gevoelige snaar te raken bij de dames. Er werd ook gelachen en herinneringen aan vroeger kwamen weer boven drijven. Het werd een nostaligsche genietavond.

Verslag: Resie Savelberg

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!