Presentatie ledenwijzer op 14 mei 2019.

Nieuws
zaterdag 18 mei 2019

Marion Vreuls, voorzitter van ZijActief Limburg stelde zich eerst voor en legde vervolgens uit, hoe alles binnen ZijActiefLimburg in zijn werk ging en wat er allemaal gebeurde met het geld dat er binnenkwam. Zij werd hierbij ondersteund door Marly Coenen, die de beamer bediende en voorzitter van ZijActief kring Zuiderpoort is.

Met ruim 6000 leden in 79 afdelingen is ZijActief het grootste vrouwennetwerk van Limburg. Hierbij staat samenwerken, ontmoeten, talentontwikkeling en het delen van ervaringen centraal. Hier wordt vorm aan gegeven door lokaal, regionaal en provinciaal gevarieerde activiteiten en boeiende themabijeenkomsten te organiseren.

Alle afdelingen, maar ook de zes regionale kringen, hebben een eigen bestuur. Wij, ZijActief Houthem, zitten in kring Zuid Oost en Lenie Waltmans, zit ook in dit bestuur. De afdelingen stellen zelf een jaarprogramma samen voor hun leden. De provinciale koepelorganisatie ZijActief Limburg ondersteunt en faciliteert deze verenigingen, die geclusterd zijn deze kringen. Het werk wordt gerealiseerd door heel veel vrijwilligers en enkele betaalde krachten.

Na de pauze kregen we een quiz en moesten we vragen over ZijActief beantwoorden met een kaartje. We gingen staan. Een groene kaart betekende "Ja"en een oranje kaart betekende "Nee". Wie de vraag fout had moest gaan zitten. Erica Zurstrassen was degene die zich het langst staande hield en met de eerste prijs en de eer ging strijken.

Magda Scheeres vroeg nog even aandacht voor het project "Durf te helpen" via www.wehelpen.nl/valkenburg, waarbij mensen in de buurt hulp kunnen vragen en aanbieden.

Rond 22.15 uur bedankte Lenie de twee presentatrices en de 26 aanwezige dames. Een avond, waarvan we toch weer allemaal iets geleerd hebben.

Verslag Resie Savelberg.

Vul het kennisbank formulier in

Heeft jouw afdeling onlangs een leuke workshop, een boeiende lezing of andere interessante activiteiten georganiseerd? Vul dan het formulier in.

Voeg een activiteit toe