2021 interview erfgoed consulente Justine Camps

Nieuws
vrijdag 1 oktober 2021

ZijActief Bocholtz doet mee aan interview van de stichting historische en heemkundige Studies in het Heuvelland

Dinsdag 7 september ontvingen wij een mail van ZA Heuvelland met de vraag of wij mee willen werken aan een onderzoek van bovengenoemde stichting.

Het zou gaan om informatie voor het jaarboek 2022 van de Stichting Historische en Heemkundige studies in het Heuvelland met als thema wederopbouw.

Daar ZijActief Bocholtz volgend jaar het 90 jarig jubileum gaat vieren en vele oudere leden in hart en nieren boerinnen zijn, leek het mij een goed idee om contact op te nemen met Justine Camps, de erfgoed consulente bij het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Ik begreep van haar dat wij tot nu toe de enige afdeling ( binnen ZA Heuvelland) waren die meewerkt aan dit onderwerp.

De groep ‘geïnterviewden’ mocht niet al te groot zijn.

Er werd een afspraak gemaakt voor vrijdagmiddag 1 oktober. De mensen die ik gevraagd heb waren allen enthousiast en wilden graag aan deelnemen aan het interview.

Mevr. Senden ( 71 jaar lid), Mevr. Huppertz ( 63 jaar lid), Mevr. Waelen ( 68 jaar lid), Mevr Schrijen ( 60 jaar lid), Mevr. Habets (25 jaar lid) en Mevr. Brouns (35 jaar lid) namen deel aan het gesprek.

Het ging met name over de huishoudelijke apparaten die hun intrede deden tijdens de wederopbouw. Welk beeld was er van deze apparaten? Werd dit beeld behaald? Hoe kwam men er toe? Waar werden deze gekocht, hoe kwamen ze op de markt? Wie legde de werking uit? Van wie kregen jullie hulp?

Gezien de geschiedenis van de aanwezige deelnemers (met name vele boerinnen) werd er veel persoonlijke ervaring uitgewisseld.

Onder het genot van een kop koffie met gebak was het een gezellige middag.

In het kader van de week van de EENZAAMHEID hebben we als vereniging weer prima werk verricht.

Wanneer het verslag van Justine Camps klaar is zal ik meer publiceren.

Yvonne Huppertz.

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!