De afdeling

 

                                                                   

Hartelijk Welkom bij ZijActief Schinnen 

Ben je op zoek naar leuke bijeenkomsten met veel actieve vrouwen?

Wij organiseren activiteiten voor jong tot oud, soms leerzaam, soms ontspannend, creatief, maar ook gaan we graag samen op stap.

Talenten van onze vrouwen komen regelmatig aan bod; een actieve inbreng van onze eigen leden wordt hiervoor niet alleen gestimuleerd maar ook gewaardeerd.

Maar ook het “samen zijn” vinden we erg belangrijk. Hierbij  staan ontmoeten, gezelligheid en open staan voor elkaar centraal.

Minimaal één avond per maand organiseren we een activiteit, maar in het verlengde hiervan is er ook wel eens een aanbod dat overdag vorm krijgt. (wandelen, excursie).

Deel uitmakend van ZijActief Limburg en Kring Zuiderpoort zijn we uitgegroeid tot een actief vrouwennetwerk met 92 leden en we bestaan  90 jaar.

Alle verdere benodigde informatie over onze vereniging vind je verder in het jaarboekje.

Wil je kennis komen maken met ZijActief, aarzel niet en neem vrijblijvend deel aan enkele activiteiten.

                                                                 INFORMATIE

Elke maand ontvangen onze leden een info, welke bij voorkeur via de mail verstuurd wordt. De activiteiten vinden plaats in het Gemeenschapshuis tenzij in de info anders vermeld wordt. 

Adres:       Gemeenschapshuis “Noeber Beemden”

                  Burgemeester Pijlsstraat 5a  6365 CG Schinnen

Contributie

De contributie voor 2022 bedraagt € 30,00 per jaar.

Deze graag vóór 31 januari over maken op:

Rek.nr.: NL30 RABO 0146 5819 38 ten name van: ZijActief  afd. Schinnen

Onder vermelding van: Contributie 2022 en naam en adres.                                                    

Wil men op een andere manier betalen, neem dan contact op met de penningmeester.Beëindiging Lidmaatschap 

Mocht men onverhoopt het lidmaatschap willen beëindigen, maak dit dan kenbaar (bij voorkeur schriftelijk) bij de secretaris vóór 1 januari van het nieuwe jaar. 

Anders wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. 

Lief en leed

Is een van de leden ziek of valt er iets te vieren, laat het ons dan weten.

Privacy

Regelmatig worden bij activiteiten foto’s gemaakt. Indien men dat om privacy redenen bezwaarlijk vindt, meld dit dan bij de webmaster.

Bezoek ook eens onze website: 

www. zijactieflimburg.nl/voor leden/Schinnen

Bestuursleden:

  Interim voorzitter:     Henny Meijs – Henssen

                                 Stationsstraat 58c

                                 6365 CK Schinnen

                                 046 – 44 32 959    

                               mail: meijs1@home-e.nl

Secretaris:                  Marjo Dieteren - Poulussen

                                 Nagelbeek 33

                                 6365 EH Schinnen

                                 Tel.: 046 - 44 33 859

                                 e-mail: marjo.dieteren@ziggo.nl

Algemeen bestuurslid:  Marij van Cleef

                                 Nagelbeek 42

                                 6365 EK Schinnen

                                 tel.: 06 - 23 92 79 56

                                 e-mail: marijvancleef@hotmail.comGeestelijke adviseur:   Kapelaan B. Gorissen

                                 Deken Keulenplein 20

                                 6365 BJ Schinnen

                                 Tel.: 046 – 443 17 96

                                 e-mail: ben-gorissen@home.nl

Onze webmaster en fotograaf:

                                   Elly Kelders – Habets,  

                                  e-mail: ellykelders@gmail.nl

                                   telefoon.: 046 - 44 33 675