De afdeling

 

                                                                   

 

Welkom bij Zij-Actief Schinnen

                                                              

“Power Vrouwen

In het 88e bestaan van onze vrouwen vereniging gaan we dit jaar vooral op zoek naar krachten die ons als vrouw binden en bovenal het geloof in onszelf versterken.

Wij mogen jullie dan ook dit jaar een mooi programma aanbieden waarin bovengenoemde krachten volledig aan bod komen en in praktijk gebracht worden.                                                                                    

 Onze activiteiten zijn soms leerzaam, ontspannen, creatief of sportief, rekening houdend met zowel de jongere als de oudere vrouw.                                                                                                                    

 Maar ook het ”samen doen” waarbij ontmoeten, gezelligheid en open staan voor elkaar erg belangrijk zijn.

Regelmatig komen ook talenten van onze leden aan bod.                                                                                             

Minimaal een avond per maand is er een activiteit waarin de diversiteit van het jaarprogramma vorm en inhoud krijgt.

In het verlengde hiervan kan ook een activiteit overdag plaats vinden.

                                  

Deel uitmakend van ZijActief Limburg en de Kring Zuiderpoort zijn we uitgegroeid tot een actief vrouwennetwerk.

Alle benodigde informatie is verder in dit jaarboekje te vinden.

Voor niet-leden die via dit jaarprogramma kennis willen maken met onze vereniging, bestaat de mogelijkheid om vrijblijvend enkele activiteiten bij te wonen.

Iedere vrouw is bij ons van Harte Welkom.

                                   ------------------------

 

 

Bestuursleden         ZijActief Afd. Schinnen

 

 

Voorzitter                              Annie Eijssen - Haeren

                                               Dorpsstraat 66 - 6365 BH Schinnen

                                               tel. 046-4434473 / 06-30170110

                                               e-mail: annie_eijssen@hotmail.com

 

Secretaris                              Marjo Dieteren - Poulussen       

                                              Nagelbeek 33 – 6365 EH Schinnen.

                                               tel. 046-4433859

                                                e-mail: marjo.dieteren@ziggo.nl

                                              

 

Penningmeester                   Thea Sijben

                                               Hegge 50 – 6365 EE Schinnen

                                               tel. 06 – 34383226

                                               e-mail: theasijben@gmail.com

 

Alg. Bestuurslid                   Gerti  Cortlever - Gelissen

                                               Vogelzang 1 – 6155 LX Puth

                                               tel. 046-4432150

                                    e-mail: math.gerti@gmail.com 

 

Alg. Bestuurslid                   Marij v. Cleef

                                               Nagelbeek 42

                                               6365 EK Schinnen

                                               Tel. 046 – 4434754

                                               e-mail: marijvancleef@hotmail.com

 

Informatie

 

Elke maand ontvangen onze leden een info, welke bij voorkeur via de mail verstuurd wordt.

De activiteiten vinden plaats in het Gemeenschapshuis tenzij in de info anders vermeld.

Adres: Gemeenschapshuis “Noeber Beemden”

Burgemeester Pijlsstraat 5a

6365 CG Schinnen

 

Contributie

De contributie voor 2019 bedraagt €27.00 per jaar.

Wilt u deze vóór 31januari over maken op:

                        Rek.nr.: NL30 RABO 0146 5819 38

                        Ten name van: ZijActief afd. Schinnen

                        Onder vermelding van:

                        Contributie 2019 en naam en adres

Wilt u op een andere manier betalen, neem dan contact op met de penningmeester.

                       

Beëindiging Lidmaatschap

Mocht u onverhoopt het lidmaatschap willen beëindigen, dan dient u dat kenbaar te maken (bij voorkeur schriftelijk) bij de secretaris voor 1 januari van het nieuwe jaar.

Anders wordt uw lidmaatschap automatisch verlengd.

 

Lief en leed

Is een van de leden ziek of valt er iets te vieren, laat het ons dan weten.

 

Privacy

Regelmatig worden bij activiteiten foto’s gemaakt.

Indien men dat om privacy redenen bezwaarlijk vindt, meld dit dan bij de webmaster.

 

Website

Bezoek ook eens onze website

www. zijactieflimburg.nl/voor leden/Schinnen

Onze webmaster en fotograaf is:

Elly Kelders-Habets

e-mail: mathenellykelders@hetnet.nl

tel.046-4433675