De afdeling

Even onthaasten?

Door de drukke tijd waarin we leven, hebben velen van ons behoefte aan meer onderling contact en gezelligheid. ZijActief Moorveld biedt de gelegenheid om in je eigen omgeving, gezellige, maar ook boeiende avonden te beleven, waarbij je daarnaast ook in de gelegenheid wordt gesteld de onderlinge contacten te versterken. Neem een kijkje bij "programma"  voor een overzicht van de activiteiten van het 2e halfjaar 2019.

Heb je belangstelling, loop eens een avond vrijblijvend binnen. Je bent van harte welkom. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met onze secretaris.

De  bijeenkomsten worden op dinsdagavond gehouden. Deze bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en vinden plaats in Gemeenschapshuis De Kollekamp, Heerenstraat 77, 6237 NC Moorveld, telefoon (043) 364 62 47. De contributie bedraagt slechts € 27,50 per jaar. 

Privacy Beleid

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle bedrijven en organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) verwerken. Ook ZijActief Limburg verwerkt persoonsgegevens. Dit is nodig om te functioneren als vereniging en voor u als lid om datgene te doen waarvoor u lid bent geworden. In het Privacy Beleid geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ZijActief Limburg. ZijActief Limburg heeft ook een aandachtsfunctionaris Gegevensbescherming die naleving van de wet- en regelgeving coördineert. Het Privacy Beleid en alle andere informatie die beschikbaar is over de AVG kunt u vinden op de website http://www.zijactieflimburg.nl/privacy/. Het privacy beleid van ZijActief Moorveld kunt u vinden via deze link.

Het bestuur van afdeling Moorveld:

Tiny Rings, voorzitter, telefoon 043 364 5626, email f.rings@telfortglasvezel.nl
Rosie Houben, secretaris, telefoon 06 2142 5124, email rosiehouben@home.nl
Mia Koekkelkoren, penningmeester, telefoon 043 3645124
Mariet Kerckhoffs, 2e secretaris, telefoon 06 4187 7046, email gwj.kerckhoffs@ziggo.nl
Marga Lemmens, bestuurslid, telefoon 06 2058 7745
Maria Thomissen, bestuurslid, telefoon 043 364 2335

PR, beheer website en facebook: Mariet Kerckhoffs,tel. 06 4187 7046

Bankrekeningnummer: NL34 RBRB 0959310991 ten name van ZijActief Moorveld.