De afdeling

Welkom op de website van Zij Actief Mechelen.

Onze afdeling bestaat dit jaar 70 jaar en heeft momenteel 150 leden.

Ons programma is heel afwisselend en bestaat uit lezingen over actuele zaken, cursussen (zoals bloemschikken, bakken), maar er is ook tijd voor ontspanning (zoals muzikale avond, spelavond en nog veel meer). Natuurlijk maken we ook uitstapjes en gaan we op excursies.

U ziet er is voor iedereen wel iets. Het bestuur nodigt dames die nog geen lid zijn van harte uit, kom gerust eens vrijblijvend langs tijdens een avond van ZijActief.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze bestuursleden.
Onze avonden worden meestal gehouden in Geulhof aan de Eperweg 11, te Mechelen.

De contributie bedraagt € 27,50 per jaar.

Meer informatie over de juiste tijden en opgave van activiteiten vindt u in de weekbladen, Facebook en de website van ZijActief Mechelen.
Opgave bij Andrea Kikken, liefst per mail: andreakikken@gmail.com of telefonisch: 06-37279495       

Voor sommige activiteiten geldt VOL=VOL.

 

Het bestuur van ZijAcief Mechelen bestaat uit de volgende leden: 

 

Voorzitter

Irma Huijnen

Hilleshagerweg 15

6281 AC Mechelen    tel. 0628647329    info@ylmelda.nl

 

Secretaris

Andrea Kikken

Hilleshagerweg 74

6281 AG Mechelen    tel. 0637279495   gregandreakikken@gmail.com  

 

Penningmeester

Monique Scheepers

Burg. Pappersweg 44

6281 BK Mechelen     tel. 0651136213   moniquescheepers@ziggo.nl

 

Bestuurslid

Monique Hochs

Mechelbeeklaan 13

6281 NR Mechelen     tel. 043-4551940   wimhochs@telfort.nl     

 

Bestuurslid

Jenny Dohmen

Hilleshagerweg 31

6281 AC Mechelen    tel. 043-4552377   jenny-dohmen@hotmail.com 

 

Bestuurslid en webmaster

Petra Cox

Bommerigerweg 20

6281 BS Mechelen       tel. 043-4552651   cox-senden@hetnet.nl