Wereldgebedsdag 2021

Nieuws
zondag 28 februari 2021

Wereldgebedsdag 2021

“Ieder jaar gaat op de eerste vrijdag in maart het gebed opnieuw de wereld rond. Honderdduizenden mensen voelen zich, in de 173 landen die meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag, door gebed verenigd en bemoedigd.” Dit lees ik op de site van Wereldgebedsdag.

Ook ZijActief kring Heuvelland viert ieder jaar samen met een groep vrouwen uit de protestantse kerk in het Heuvelland deze dag op een bijzondere manier. Ons geloof krijgt dan opeens ruimte. Bovendien voelen we ons verbonden met de rest van de wereld.

Wat is dan zo bijzonder aan deze dag van delen, vieren en bidden?

Welnu: Gedurende 24 uur zal ergens in de wereld een bijeenkomst plaatsvinden, waarin mensen voelen dat ze deel zijn van de hele wereld. Mensen voelen dat ze hun hoop en zorgen, hun vreugde en verdriet, hun mogelijkheden en problemen wereldwijd met elkaar kunnen delen. Een keten van gebed gaat over de hele wereld.

Als de zon in het verre oosten opgaat over de eilanden in de Stille Oceaan, dan worden daar al de eerste diensten gehouden. Uur na uur ontwaken weer andere volkeren en breekt voor hen de dag aan. Als het bij ons avond is, begint in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika de Wereldgebedsdag.

Wereldgebedsdag inspireert ons ieder jaar weer om gaven en talenten in dienst van elkaar en de samenleving te stellen en heeft hopelijk invloed op onszelf en andere mensen in onze omgeving.

Wereldgebedsdag laat ons voelen dat we solidair zijn met vrouwen over de hele wereld. Ieder jaar wordt de viering voorbereid door vrouwen uit een ander land.

In onze kring wordt al zeker meer dan 25 jaar deelgenomen aan de jaarlijkse viering van Wereldgebedsdag. In Nederland zijn meer dan 500 plaatselijke werkgroepen actief die bijeenkomsten en vieringen organiseren en die publiciteit geven aan het werk van Wereldgebedsdag.

Maar wat jammer nou!! Dit jaar kunnen we door de coronacrisis niet samenkomen!!

Geen samen delen vieren, bidden en ontmoeten dit jaar op de eerste vrijdag van maart.

Dit jaar gaven de vrouwen uit Vanuatu die de viering hebben voorbereid ons het thema “Rotsvast” mee. En wat hebben we daar in deze tijd behoefte aan: “Rotsvast” geloven en vertrouwen dat uiteindelijk alles weer goed komt. Als voorbereidingsgroep zijn wij er ook “rotsvast” van overtuigd dat we elkaar volgend jaar wél weer kunnen zien.

Daarom, vrouwen van ZijActief: geloof er rotsvast in dat alles weer goed komt, bid voor elkaar en jezelf dat je dit geloof in een goede afloop “rotsvast” mag vasthouden.

Zelf maak op ik op vrijdag 5 maart een kaars aan, zet er een lentebloemetje bij en voel me verbonden met al die wereldvrouwen die rotsvast geloven in de toekomst. De vrouwen uit Vanuatu geven als bijbeltekst het verhaal uit Mattheüs hoofdstuk 7, vers 24-27 mee. Jezus leert ons in een parabel dat bouwen op rotsvast vertrouwen beter is dan bouwen op los zand.

Ook al zien we elkaar dit jaar niet, onthoud dan de boodschap dat rotsvast vertrouwen ons verder brengt dan los zand!!

Namens de werkgroep

Alice Frijns, geestelijk adviseur ZijActief Heuvelland.

Vul het kennisbank formulier in

Heeft jouw afdeling onlangs een leuke workshop, een boeiende lezing of andere interessante activiteiten georganiseerd? Vul dan het formulier in.

Voeg een activiteit toe