Vreuger waas alles angers.

Nieuws
maandag 4 september 2023

Vreuger waas alles angers

 Onze vereniging kent inmiddels veel dames met heel veel levenservaring en wijsheid.

In de jaren van lidmaatschap is onze naam verandert van Boerinnenbond in Limburgse Vrouwen Beweging L.V.B. naar ZijActief .
Niet alleen ZijActief maar heel Panningen was onderhevig aan veel veranderingen.

WAS VROEGER ALLES BETER ?

Nee hoor, anders.Vooruitzien blijft lastig , maar af en toe eens ”omkijken”, dat is leuk.

Op dinsdag 12 september a.s. is de eerste ontmoetingsavond na de zomerstop gepland.

Vanaf 19.00 uur zijn alle leden hartelijk welkom in : DE HOUBEREIJ. Kerkstraat.

Er is een korte wandeling georganiseerd door het centrum  ( ca. 2 km. ) die voor iedereen te doen is.

Onderweg ziet u aan de hand van foto’s het verschil van : “vroeger en nu”.

Op enkele markante plekken wacht u iemand die over de omgeving nog een aanvullend verhaal wil vertellen, om een en ander nog duidelijker te laten terugkomen.
Hoe meer leeftijd , hoe meer herinneringen !

In DE HOUBEREIJ , draait een film van “oud Panningen”, deze zorgt ook voor de nodige Hilarische terugblikken en zal zeker verhalen en herinneringen teweeg brengen.
Er is zelfs gelegenheid om een spelletje uit de tijd van toen te doen :
Wij zien jullie graag tegemoet om samen gezellig te mijmeren over de vervlogen tijden,
En op deze manier ons programma weer op te pakken.

Immers op 16 september doen we weer mee met de jaarlijkse clean up day.
En op d.d. 10 okt  is de  daaropvolgende activiteit van ZijActief Panningen alweer gepland.

Iedere maandagavond gym voor de liefhebbers info hierover bij Anny v.d. Leeden tel: 0619711802

Verslag

Vreuger waas alles angers

Verslag van de bijeenkomst “Vreuger waas alles angers”  op 12 september 2023 bij de Houbereij.

Er waren 52 dames aanwezig.

Op de tafels lagen fotoalbums, die we konden inzien, over voorbije jaren van de LVB en later ZijActief.

De voorzitter deed het openingswoord.

Alweer de eerste bijeenkomst na de zomervakantie.

We mochten weer vier nieuwe leden ontvangen en wel mevr. Nooijen, Marlies Boots, Annie Nouwen en José van Ophoven.

Het punnikkunstwerk door enkele ZijActief dames gemaakt staat in de etalage van Frans Theelen.

Er zijn in de vakantie leuke en minder leuke dingen gebeurd. Denk hierbij aan ziektes maar ook goed uitgevoerde operaties.

Zij is Actief we gaan terug kijken in de tijd nadat we genoten hadden van een sneetje ontbijtkoek aangeboden door ZijActief.

Er waren drie vrijwilligers van museum  de Moenik, heet nu Peel en Maas, aanwezig en wel Har Verbong, Math Gielen en Piet Gommans.

Deze heren fungeerden als gids tijdens de korte wandeling door het centrum. We werden dus in drie groepen verdeeld en de dames die niet konden wandelen, konden ondertussen naar een film over de historie van Panningen kijken..

We hadden helaas de pech, dat het net begon te regenen toen we begonnen aan onze foto-wandeling. Aan de hand van foto’s konden we zien welke gebouwen er stonden en wat er nu staat. Op het formulier dienden we in te vullen welke foto bij de betreffende plaats hoorde. Er zijn helaas veel mooie gebouwen afgebroken waaronder het gemeentehuis .De gidsen vertelden bij die gebouwen iets over het verleden.

Terug van de wandeling vertelde Math Gielen bij de oude foto’s,  die er getoond werden, wat er vroeger in de gebouwen zat en wat er nu is. .

Bij de dames die uit Panningen of een ander Peel en Maas dorp komen,  was er veel herkenning.

We hebben terug gekeken en nu kijken we vooruit.

De voorzitter bedankte de heren en bood hen een fles wijn aan.

Math Gielen wilde nog even het woord. Hij bedankte ons dat hij onze gids mocht zijn en vroeg of we reclame wilden maken voor het Museum Peel en Maas.

De heren kregen een applaus.

De voorzitter wenste ons een wel thuis en een tot ziens op de volgende bijeenkomst op 10 oktober a.s.

Panningen, 14 september 2023

Annie Craenmehr

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!