Voorstellen: ZijActief leden op de kieslijst

Nieuws
donderdag 10 maart 2022

Woensdag 16 maart 2022 gaan we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Verschillende ZijActief leden staan op de kieslijst. ZijActief staat achter haar leden op de kieslijst. En we roepen jullie op om volgende week op een vrouw te stemmen.

Graag stellen we de verkiesbare ZijActief leden aan je voor:

Annie van Roij, ZijActief Leveroy – CDA Nederweert

"Ik ben lid van ZijActief Leveroy en sta op de partijlijst no 1 van het CDA Nederweert op plaats 15. Ik vind het belangrijk om politiek actief te zijn om de betrokkenheid van de kernen ook een rol spelen bij de/ een gemeente. En ik vind het zeker belangrijk dat vrouwen ook in de politiek zitten omdat dit het grootste gedeelte van de bevolking is, vrouwen er vaak anders over denken, hebben een ander denkbeeld en inzichten. Vaak meer betrokken zijn bij de verzorgende beroepen zoals mantelzorger zijn en zodoende de praktijk meer meemaken.

Het is belangrijk dat men op een vrouw stemt omdat vrouwen ook een goede kennis van zaken hebben. De slogan van enkele jaren geleden “vrouwen stemmen op vrouwen” vind ik zeker bij gemeenteraadsverkiezingen van toepassing. Het “ons kent ons” is daar meer van toepassing en dichter bij de bevolking."

Carole Piepers, ZijActief Grathem – Samen Verder Leudal

"Ik ben sinds dit jaar lid van Zij Actief afdeling Grathem en ik doe mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van de Gemeente Leudal voor de partij Samen Verder, ik sta 7e op de lijst. Ik wil mijn kennis en werkervaring inzetten voor de burgers van de gemeente Leudal en het kerndorp Baexem. Mijn interesse gaat uit naar het sociaal domein.

Vrouwen hebben een andere kijk op zaken dan mannen, hebben andere kwaliteiten en een andere manier van communiceren. Door meer balans te brengen in het aantal mannen en vrouwen in een gemeenteraad, kunnen elkaars visie en kwaliteiten ingezet worden om tot zo goed mogelijke beslissingen te komen. Soms kan het verhelderend werken om zaken ook eens door de ogen van een vrouw te bekijken.

Er wonen niet alleen mannen in een gemeente. Door op een vrouw te stemmen, worden de deze ook vertegenwoordigt in de gemeenteraad. Ik vind dat belangrijk."

Jeannette Quadvlieg-van Dam, ZijActief Bingelrade – Vernieuwingsgroep Beekdaelen

"Ik ben lid van de afdeling ZijActief Bingelrade. De partijlijst waar ik op sta is Vernieuwingsgroep Beekdaelen, Lijst 2, nr. 2 in Beekdaelen. Ik ben nu de 3de keer wethouder (Onderbanken, Schinnen en nu Beekdaelen). Ik vind het erg belangrijk om iets voor anderen te kunnen betekenen. Daarom heb ik ook altijd domeinen gekozen waarbij ik mensen kan helpen. Nu heb ik bijvoorbeeld, de burgerdienstverlening, WMO, bestrijding Eenzaamheid, inburgering en Water en Riolen in mijn portefeuille. Recent verscheen erg nog een artikel in jullie blad over mij n.a.v. de wateroverlast van afgelopen zomer.

Vrouwen en mannen vullen elkaar aan. De een is niet beter dan de ander, echter (bijna)alleen mannen of (bijna) alleen vrouwen in een raad of college veroorzaakt disbalans in de besluitvorming. Meer dan 50% van de wereldbevolking is vrouw, dan zou dat in de politiek toch ook zichtbaar moeten zijn. Vrouwen onderschatten zichzelf heel vaak of zien op tegen de tijdsbelasting die de politiek met zich meebrengt. Dat is m.i. echt onterecht. We kunnen het!

Ik denk dat het echt tijd is om de balans in de politiek te krijgen. Vrouwen kunnen zoveel bijdragen in de overwegingen die er in de politiek gemaakt moeten worden. We zijn veel meer van het overleggen, afwegen en luisteren voordat we een standpunt innemen. We gaan dus niet over een nacht ijs. Ik zit in een college met 5 mannen, dan moet je echt je vrouwtje kunnen staan. Gelukkig is de de secretaris/directeur wel een vrouw, bij haar heb ik ook maar twee woorden nodig om iets uit te leggen…"

Marjo Brouns-Vaessen, ZijActief Bocholtz – CDA Simpelveld

"Ik ben lid van ZijActief Bocholtz en raadslid bij de gemeente Simpelveld. 12 Jaar ben ik lid van het CDA Simpelveld waarvan 4 jaar commissielid en 8 jaar raadslid. Je hoort mensen vaak mopperen over de politiek en dat kan ik me ook wel voorstellen. Maar door verder niets te doen, bereik je niets en verander je ook niets. Mijn instelling is om er dan zelf voor te gaan en te kijken wat ik voor invloed kan hebben op iets dat ik graag veranderd zou willen hebben. Er worden in de raad beslissingen genomen voor alle inwoners van de gemeente. Dan moeten die beslissingen toch ook genomen worden door een afvaardiging van de inwoners en die inwoners zijn niet alleen mannen.

Onze voorouders (lees: moeders) hebben in het verleden hard moeten vechten om voor vrouwen het kiesrecht te verkrijgen en te mogen deelnemen aan een gemeenteraad. Daar moeten we dan ook gebruik van maken. Nog steeds zie ik om me heen partijen die nauwelijks vrouwen op hun kieslijst hebben staan en al helemaal niet bij de top. Het CDA in onze gemeente streeft al jaren om ook vrouwen op een verkiesbare plaats te zetten en we zitten dan ook met 2 dames en 1 heer in de raad. Ook nu sta ik op de lijst, wel niet meer op een plek waar ik kans maak op een raadszetel, maar als voorlaatste. Maar dat is mijn eigen keuze geweest. Maar toch …. ik vind het nog steeds heel belangrijk dat ook vrouwen deelnemen aan de gemeenteraad. Het CDA Simpelveld heeft ook bij deze verkiezingen twee heren en twee dames op plek 1 tot en met 4 staan. En ik heb het volste vertrouwen in deze vier kanjers. En weet je niet op wie …. op mij stemmen kan nog altijd!

Dames, wat je ook stemt … ga in ieder geval stemmen. Laat van je horen!"

Mia Lamerichs-Dormans, ZijActief Jabeek – CDA Beekdaelen

"Ik ben lid van afdeling ZijActief Jabeek. CDA Beekdaelen, lijst 1 plaats 9. Gemeente Beekdaelen. Ik kom op voor de mensen die ook gehoord moeten worden en zichzelf niet zo snel zullen melden. Zeker in deze tijd met veel digitale middelen en een nieuwe gemeente met 15 kernen lijkt de drempel naar het gemeentehuis nog hoger. Een raadslid is dan wel eens de tussenschakel tussen het bestuur en de inwoners.

De raad moet bestaan uit volksvertegenwoordigers van alle rangen en standen. In de praktijk zien we b.v. te weinig vrouwen en jongeren mee aan tafel zitten. Vrouwen kunnen andere invalshoeken en visies hebben die ook meegenomen moeten worden bij besluitvorming die jarenlange gevolgen heeft (zowel financieel als praktisch)."

Vul het kennisbank formulier in

Heeft jouw afdeling onlangs een leuke workshop, een boeiende lezing of andere interessante activiteiten georganiseerd? Vul dan het formulier in.

Voeg een activiteit toe