Voor de goede orde extra informatie van ZijActief afdeling Schinnen over de maanden april en mei 2022.

Nieuws
zaterdag 9 april 2022

Paasviering en High Tea 13 april 2022. zaal open 18.30 u.
De werkgroep High Tea maakt heel veel hapjes voor ons en hun advies is eet niet te veel van tevoren.

De uitgestelde jaarvergadering vindt nu plaats op woensdag middag 4 mei 2022.

Om 14.00 uur in het gemeenschapshuis Burg.Pijlsstraat 5a Schinnen.

De dames die zich al aangemeld hadden voor de jaarvergadering hoeven dit niet opnieuw te doen.

Voorjaarswandeling op dinsdagmiddag 10 mei 2022. We gaan richting Sweikhuizen wandelen. We volgen de Ringe Loate route.

Vertrek om 13.00 uur vanaf Gemeenschapshuis Noeber Beemden.

Zijn er dames die wandelen vanaf het Gemeenschapshuis naar Sweikhuizen en terug te ver vinden, mogen ook vanaf Gasterie ter Borgh meelopen.

We gaan na de wandeling koffie drinken bij Gasterie Terborgh.

Koffie/Thee vlaai en andere consumpties zijn voor eigen rekening.

Aanmelden voor deze wandeling is wel noodzakelijk dit kan tot 7 mei 2022. Bij Marjo Dieteren. Mail: marjo.dieteren@ziggo.nl. of 046-4433859.Ook niet leden mogen meewandelen.

Masterclass samen met Jabeek op 18 mei 2022 hier volgt nog nadere informatie over.

Verwenmiddag 80 plussers op 25 mei 2022, ook deze dames ontvangen nog nadere informatie.

Noteer alvast uitstapje ZijActief Schinnen op donderdag 02 juni 2022. Nadere informatie volgt.

Uitstapje naar Floriade op 21 juni 2022 organisatie ZijActief Limburg.

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!