Teken de petitie: stop geweld tegen vrouwen

Nieuws
vrijdag 18 juni 2021

Alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes stoppen, dát is belangrijk. Vrouwen die te maken krijgen met geweld ontvangen vaak niet de zorg die ze nodig hebben. Dat komt doordat instanties niet goed samenwerken. Deze hulp centraal coördineren kan helpen. Teken ook de petitie!

ZijActief Limburg bundelt haar krachten met andere vrouwenorganisaties om geweld tegen vrouwen te stoppen.We steunen de campagne en roepen op om de petitie te tekenen. Deze petitie is een initiatief van de Nederlandse Vrouwenraad (NVR).

Teken en deel de petitie hier.

Waarom is dit belangrijk?

Geweld, in welke vorm dan ook, is niet goed. Het doel van deze petitie is om ‘alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes, én huiselijk geweld’ te stoppen. Vrouwen die te maken hebben met (partner)geweld, krijgen niet de zorg en aandacht die zij nodig hebben. Dit komt doordat (hulp)instanties niet genoeg samenwerken. Als dit centraal gecoördineerd wordt, kunnen instanties beter samenwerken.

Op dit moment heeft Nederland geen nationale coördinatie om geweld tegen te gaan. Dit is wel afgesproken in het Verdrag van Istanbul. Daarom willen we dit onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer. De online petitie kan daarvoor zorgen. Via de Tweede Kamer kan er gewerkt worden aan een nationale coördinatie voor de uitvoering van de Istanbul Conventie.

Vijf punten

De NVR stelde een vijf punten-plan op om geweld tegen vrouwen te stoppen. Download het 5 punten-plan voor de Nationale Coordinatie hier. Actieplan is gemaakt op basis van een besloten High Level Expert Meeting van verschillende vrouwenorganisaties.

Nenita La Rose-Lont, voorzitter van de NVR overhandigde het actieplan aan Corinne DettMejijer. Zij is voormalig Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen:

Vul het kennisbank formulier in

Heeft jouw afdeling onlangs een leuke workshop, een boeiende lezing of andere interessante activiteiten georganiseerd? Vul dan het formulier in.

Voeg een activiteit toe