Stichting Wensulance bij Kring Zuidoost

Nieuws
donderdag 9 februari 2023

Op 6 februari vond bij Kring Zuidoost een cursus Maatschappelijke Vorming en Educatie plaats. De kring verwelkomde Stichting Wensulance. De vertegenwoordigers van deze stichting die bestaat uit ongeveer 50 vrijwilligers, gaven ons een korte maar duidelijke uitleg over de mogelijkheden van de Wensulance. De inzichten delen we graag met jullie.

In principe is alles mogelijk, maar de stichting beperkt zich tot zieken die alleen liggend vervoerd kunnen worden of terminaal zieken, zowel jong als oud. Er worden ca. 80 à 90 wensen per jaar vervuld. De stichting beschikt over twee ambulance-voertuigen met een geheel eigen inrichting.

De regio van degenen die een wens kunnen indien strekt zich uit door heel Zuid-Limburg gerekend vanaf ongeveer Roermond. In principe kan elke wens vervuld worden mits de Wensulance de heen- en terugreis in 1 dag kan doen. Aan het vervullen van de wens zijn geen kosten verbonden. Belangrijk is dat de client bepaalt.

De Stichting heeft een eigen Facebook-pagina.  Via deze pagina kan een wens aangevraagd worden, waarna een intakegesprek plaats vindt om ervoor te zorgen dat alle risico’s vermeden worden en inderdaad aan alle wensen kan worden voldaan.

Aan het einde van de presentatie was er voor de aanwezigen de mogelijkheid om de Wensulance van dichtbij te bekijken!

Tot slot willen we nog benadrukken dat de stichting afhankelijk is van giften en elke gift, klein of groot, van harte welkom is.

 

Foto's presentatie Stichting Wensambulance

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!