Programma: maart en april 2019

Nieuws
maandag 18 februari 2019

Leuke activiteiten en uitstapjes in de maanden maart en april!

Programma: maart / april 2019

Dinsdag 12 maart: Demonstratie van OPTIDEE: 19.30 uur in het MFC

Het doel van de demonstratie is om mensen kennis te laten maken met Optidee.

Hierbij zijn ook introducees welkom. ( €3,00 incl. kop koffie of thee )

Optidee is de specialist van supermicrovezel producten. Het is een breed assortiment van handdoeken, beddengoed, badjassen, reinigingsdoeken, poetsmiddelen en nog veel meer.

Op deze avond neemt Nelly Henckens diverse producten mee zodat mensen het kunnen voelen, hoe geweldig het is. Het bestaat sinds 2005 in Nederland en is in 1999 in Duitsland opgericht.

Dinsdag 26 maart: Lezing over vooroordelen: 19.30 uur in het MFC

Een zeer interessante, interactieve presentatie over onbewuste associaties en discriminatie door Mevr. N. Schröder van de Anti Discriminatie Voorziening Limburg.

Vooroordelen????? We hebben ze allemaal!

De ADV signaleert, voorkomt en bestrijdt discriminatie en ongelijke behandeling in de provincie Limburg.

Dat doen ze namens 29 Limburgse gemeenten. Naast het registreren en behandelen van discriminatiemeldingen, werken ze ook aan het voorkómen van discriminatie, via preventie en voorlichtingsactiviteiten.

Op school, op het werk, in het verenigingsleven of ergens anders.

ADV gaat in gesprek met school, op het werk, bij bedreiging, afkomst, bij vele problemen.

Dinsdag 9 april: Lezing over Biologische Landbouw: 19.30 uur in het MFC

Van pionier naar volwaardig biologisch bedrijf. Een verhaal uit de praktijk, vertelt door Norbert Huijts.

Ik wil mijn verhaal beginnen met mijn start als gangbare boer. Gaandeweg veranderde mijn inzicht over deze manier van boeren door dingen die ik waarnam op mijn akkers en de omliggende bossen en ruigten, zoals de synthetisch chemische stoffen (bestrijdingsmiddelen en kunstmest) die zorgen voor een verstoring van biologische processen in de bodem en plant. Dit leidde in 2001 tot de omschakeling naar biologische akkerbouw.

Ik wil daarna vertellen wat de biologische landbouwmethode inhoudt en hoe die onafhankelijk gecontroleerd wordt, ook wat deze methode inhoudt voor de kwaliteit van onze voeding.

Op Internet is veel informatie over biologische voeding, ik zal proberen aan te geven waar goede informatie te vinden is: een lijst met sites die goede informatie geven over biologische voeding.

Donderdag 11 april: Dag voor Alleengaanden i.s.m. KVG

Voor wie: Alle alleengaande vrouwen die lid zijn van ZijActief Limburg en van KVG Limburg en introducees.

Wat? Tijdens de interactieve lezing en de daaropvolgende workshop gaan we op zoek naar de obstakels en zeker ook de uitdagingen, die het alleengaand leven met zich meebrengt.

Waar: Auberge de Rousch Heerlen. Aanvang: 9.30 uur / afsluiting: 15.45 uur

Spreker: Léon Pouls, psychosociaal therapeut.

Deelnemersbijdrage voor leden €18,00 en voor niet leden €23,00

Aanmelden voor 11 maart 2019 bij het servicebureau van ZijActief Limburg.

Vervoer: Op eigen gelegenheid.

Zie voor meer uitgebreide informatie onze website: www.zijactieflimburg.nl en ga naar afdeling Ubachsberg.

Dinsdag 23 april: Excursie naar de Kunradersteengroeve.

Aanvang: 15.00 uur.

Programma:

Ontvangst met koffie/thee en Limburgse vlaai van de lokale bakker.

Documentaire ( beelden van vroeger en vandaag de dag )

Veiligheidsinstructie.

Rondleiding in de groeve met uitleg over Kunradersteen; historie en delven.

Demonstratie in de werkplaats.

Tijdsduur: 1,5 à 2 uur.

Daadwerkelijke prijs: € 10,00.

Voor ZijActief leden vragen we een bijdrage van €5,00. Denk aan goed schoeisel.

De planning is om te voet naar de Kunradersteengroeve te gaan!

Aanmelden via onderstaand strookje.

—————————————————————————————————————————

Dinsdag 23 april: Excursie KUNRADERSTEENGROEVE.

Aanmelden kan tot uiterlijk 10 april

Naam …………..………………………………………………………

sluit hierbij het verschuldigde bedrag in van €5,00

TE VOET / PER AUTO Vertrek te voet: 14.30 uur vanaf Boerderijwinkel Spee.

Vertrek per auto: 14.45 uur ook vanaf Boerderijwinkel Spee

WEL / GEEN AUTO ter beschikking. Meerijden op eigen verantwoording.

Strookje inleveren bij Lony

——————————————————————————————————————————-

Wie wil er alvast meedenken, of heeft ideeën voor ons jaarlijks Reisje / uitstapje in juni???

Lever dit strookje dan ook in bij Lony, of geef het door aan een van de bestuursleden.

BEDANKT alvast.

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!