Nieuwsbrief mei 2021

Nieuws
woensdag 5 mei 2021

Beste dames van ZijActief,

We horen steeds meer geluiden dat het een en ander binnenkort weer mag. Dat stemt ons vrolijk, en we beginnen weer plannen te maken en de draad op te pakken. Zodra we meer duidelijkheid hebben onder welke voorwaarden we mogen samenkomen, hoort u van ons over de geplande activiteit(en).

De filmavond van vorig jaar werd toen op korte termijn afgezegd, en de bioscopen hebben als tegemoetkoming vouchers uitgegeven. Deze vouchers zijn door velen nog niet gebruikt. De projectgroep ledenactiviteiten heeft met de bioscoop in Kerkrade afgesproken dat de vouchers geldig blijven tot een half jaar nadat de bioscoop weer opengaat.

Activiteiten 2021/2022

De volgende datums zijn inmiddels vastgelegd door ZijActief Limburg (onder voorbehoud)

13-06-2021 Samen op Stap op Zondag

19-10-2021 Dag voor alleengaanden

04-11-2021 Algemene Ledenvergadering Roermond

22-03-2022 Filmavond

Jaarvergadering afdeling Banholt

Met verlenging van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid maakt de overheid het mogelijk dat de verplichte jaarvergaderingen voorlopig via livestream, video of audio rechtsgeldig zijn. De spoedwet is verlengd tot 1 juni 2021. Omdat het niet zeker is of de coronamaatregelen daarna nog van kracht zijn, bestaat de mogelijkheid om de wet steeds met maximaal 2 maanden te verlengen. Om verenigingen bij de planning van hun vergaderingen te helpen, maakt de minister tenminste 2 maanden van te voren bekend wanneer deze wet niet meer wordt verlengd. Je kan de termijn voor het opstellen van een jaarverslag en een financieel overzicht over het afgelopen boekjaar verlengen van 6 maanden naar uiterlijk 10 maanden na afloop van het boekjaar. Je hebt hiervoor geen toestemming van de leden nodig. Zolang deze noodwet van kracht is.

Oplossing puzzel: De natuur loopt uit maar nooit te laat

Uit alle inzendingen hebben we een winnaar getrokken door Carla Britsemmer, en de winnaar is

!!!José Lardinois !!!

van harte gefeliciteerd!

Wij wensen jullie een fijne lentemaand mei toe!

Blijf gezond, houd vol, en geniet van de dingen die we wel mogen.

Het bestuur ZijActief Banholt:

Annelize – Carla – Marieke – Wilma – Shirley – Gerda

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!