Nieuwsbrief en heropening MFC

Nieuws
donderdag 4 juni 2020

Via de Nieuwsbrieven, onze website en Facebook, hebben we geregeld nieuwtjes en weetjes aan jullie gemeld. Contact met elkaar houden is en blijft voor ons belangrijk!

Ondanks dat er veel stil lag in de afgelopen periode is jullie bestuur bezig geweest, met het bekijken van de mogelijkheden voor de 2e helft van het jaar. Hierbij stellen we de RIVM maatregelen altijd voorop i.v.m. de veiligheid en gezondheid van onze leden.

Omdat onze bijeenkomsten altijd plaatsvinden in de ontmoetingsruimte, maar deze voor diverse activiteiten nu in coronatijd te klein is, zijn we aan het overwegen om voor deze activiteiten uit te wijken naar de grote zaal. Deze is echter nog alleen beschikbaar op de donderdagavond. Het kan dus zijn dat er activiteiten op de dinsdag- of op de donderdagavond gaan plaatsvinden. Op deze manier proberen we ervoor te zorgen, dat niemand buiten de boot valt!

Excursies gaan dit jaar sowieso niet door, omdat carpoolen niet mag vanwege corona.

In de volgende Nieuwsbrief hopen we jullie het uiteindelijke programma te kunnen presenteren.

Echter……we blijven afhankelijk van de overheid en van de Gemeente Voerendaal die beslist over de heropening van het MFC.

Hieronder een kopie van de brief die het bestuur van het MFC ontvangen heeft van de Gemeente Voerendaal:

——————————————————————————————————————————————————————————————-

Evt. heropening MFC

Resultaat overleg met gemeente Voerendaal.

Er heeft gisteren overleg plaatsgevonden met de gemeente Voerendaal m.b.t. een eventuele heropening van MFC ‘De Auw Sjoeël’. Tijdens dit overleg is onderstaand gemeentelijk standpunt door de heren Erik Wolters en Thom Zeguers van de gemeente Voerendaal nader toegelicht.

Ten aanzien van gemeenschapshuizen is het op basis van de huidige noodverordening van de gemeente Voerendaal verboden om samenkomsten te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren of te laten ontstaan, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen. Alleen noodzakelijke samenkomsten die te maken hebben met de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties zijn toegestaan. Daar vallen de activiteiten in het MFC niet onder.

Verder zijn nog de navolgende specifieke zaken van belang.

De regels en voorschriften van de Rijksoverheid en het RIVM ten aanzien van 70- plussers en mensen met een kwetsbare gezondheid is om nog altijd zoveel mogelijk thuis te blijven en veel contact te mijden. Dit omdat deze mensen een verhoogde kans hebben op ernstige klachten naar aanleiding van het coronavirus.

Sporten en bewegen is toegestaan in groepen, ook voor volwassenen. Belangrijkste voorwaarde vanuit de Rijksoverheid hierbij is dat dit ten alle tijden buiten gebeurt. Binnen sporten is onder geen voorwaarde en voor geen enkele leeftijdscategorie toegestaan op dit moment, zelfs niet voor de basisschooljeugd.

“Op basis van bovenstaande argumenten blijft MFC ‘De Auw Sjoeël’ gesloten tot en met 1 september, tenzij landelijke richtlijnen en regels versoepelen en ons anders doen besluiten”, aldus de gemeente Voerendaal.

Aanvulling

Naar aanleiding van de persconferentie van gisterenavond hebben wij nog contact opgenomen met de gemeente Voerendaal met de vraag of het gepresenteerde nog van invloed is op bovengenoemd standpunt. Het antwoord luidt als volgt:

“Vooralsnog houden we ons aan de huidige noodverordening en de adviezen vanuit de veiligheidsregio”.

———————————————————————————————————————————————-

Volgende Nieuwsbrief zal eind juni uitgegeven worden, met daarop het programma voor de 2e helft van het jaar. Natuurlijk onder voorbehoud, rekening houdend met de ontwikkeling van het coronavirus.

Als bestuur hopen wij dat we jullie weer snel in levende lijve en in goede gezondheid mogen ontmoeten.

Het bestuur: José, Christel, Margriet, Ine.

Gedicht:

Je hebt mensen nodig

Er is geen mens die zonder een ander kan.

Je hebt anderen nodig,

iemand die je leven draagt,

iemand die er is als je je klein voelt,

iemand die je corrigeert en tot de orde roept.

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-NC

Mensen voor wie je leven mag,

Je hebt mensen nodig,

die je optillen en je de moed geven om verder te gaan,

En er is geen mens die zonder een ander kan:

een man, een vrouw, een vriend, een collega, een medemens.

Iemand op wie je rekenen kunt,

iemand die je toezingt als je treurig bent,

iemand die naast je staat als je pijn hebt,

of als er tegenvallers te verwerken zijn.

Een mens heeft andere mensen nodig.

Daarom voelen wij diep in ons hart

Dat we niet alleen voor onszelf

maar slechts met en voor anderen kunnen bestaan.

Vul het kennisbank formulier in

Heeft jouw afdeling onlangs een leuke workshop, een boeiende lezing of andere interessante activiteiten georganiseerd? Vul dan het formulier in.

Voeg een activiteit toe