Lintjesregen bij ZijActief

Nieuws
maandag 29 april 2024

 5 ZijActief vrouwen kregen een Koninklijke onderscheiding! Niet alleen voor hun vele werk voor ZijActief maar ook voor hun andere sociale activiteiten.

Het zijn: Hilly Kicken – Creugers uit Ubachsberg, Lenonie Hamers-Willems uit Ubachsberg, Elly Bertholet-Hamers uit Hulsberg, Marielle Broekhoven-Ummels uit Spaubeek en Rina Heuts-van Laar uit Margraten

ZijActief Ubachsberg

Hilly Kicken-Creugers

Een Koninklijke Onderscheiding voor het Echtpaar Kicken-Creugers. Ze zijn al een kwart eeuw vrijwilliger bij onder meer de scouting. Maar ze onderscheiden zich vooral vanwege hun grote zorg voor de jonge medemens. Ze zijn al heel lang vakantiegezin voor kansarme kinderen via Europa Kinderhulp. Zelf zijn ze pleegouders van Monja, Keisha, Sabrina, Monica en Bryan. En of dat al niet genoeg was vangen zij al tien jaar kinderen op die acuut uit huis worden geplaatst. En omringen ze met al hun liefde…..

ZijActief Ubachsberg

Lenonie Hamers-Willems

Lenonie Hamers-Willems uit Ubachsberg voor haar verdiensten op het terrein van religieus leven en welzijn. Zij zet zich o.a. in als bestuurslid voor Zij Actief Limburg waarvoor zij allerlei activiteiten en themabijeenkomsten organiseert. Tevens is zij vrijwilliger bij de Bernardusparochie Ubachsberg. En zij is medeoprichter en actief lid van gemengd kerkelijk zangkoor St. Bernardus.

ZijActief Hulsberg

Elly Bertholet-Hamers

Mevrouw Bertholet zet zich al tientallen jaren met hart en ziel in voor de EHBO-vereniging en is nog altijd actief als Lotus-slachtoffer. Sinds 2007 is ze nauw betrokken bij het wel en wee van ZijActief Hulsberg, onder andere als penningmeester. Daarnaast is een toegewijd vrijwilliger voor de kerk en gemeenschapshuis De Lange Berg en collecteert ze voor meerdere goede doelen als de Nier- en Hartstichting. Het netwerk Hart Veilig Beekdaelen, dat burgers met een hartstilstand reanimeert, kan op haar rekenen en ze is mantelzorger van enkele personen in haar directe omgeving.

ZijActief Spaubeek

Marielle Broekhoven-Ummels

Mevrouw Broekhoven-Ummels is al 35 jaar bestuurslid van het Lucia Comité in Beek. Vanaf jonge leeftijd selecteert en begeleidt zij de Beekse Lichtkoningin en hofdames als zij een be-zoek brengen aan ouderen en gehandicapten.

Sinds 2019 is mevrouw Broekhoven-Ummels bestuurslid bij Zij Actief Spaubeek. Voor deze vereniging organiseert zij maandelijks activiteiten zoals wandelingen, excursies en het bezoeken van filmavonden.

Mevrouw Broekhoven-Ummels helpt waar ze kan. Ze draait haar hand niet om voor ‘kleine’ klussen zoals het poetsen van het kerkgebouw en de maandelijkse bezorging van het parochieblad.

Naast haar vrijwilligerswerk verleent mevrouw Broekhoven-Ummels mantelzorg. Dat deed ze tot 2023 voor haar beide ouders. In 2023 overleed haar moeder en thans brengt zij haar vader naar doktersbezoeken, geeft zij hem hulp in de huishouding en onderneemt ze leuke dingen met hem.

Zij is empathisch en vriendelijk. Mevrouw Broekhoven-Ummels is een actieve vrouw die het liefst op de achtergrond blijft.

ZijActief Margraten

Rina Heuts-van Laar

Mevrouw Heuts-van Laar is al meer dan 25 jaar bestuurlijk actief bij vele verenigingen. Zij is bestuurslid bij Zijactief afdeling Margraten. Naast haar bestuurlijke taken zorgt zij ook voor het jaarprogramma. Zij is bij alle activiteiten aanwezig en betrokken. Ze organiseert onder andere ook kerstwandelingen en seniorenmiddagen.

Bij de parochie H. Margarita Margraten is zij bestuurslid en lid van de federatie. Ze zorgde voor vele veranderingen. Verder is ze de verbindende factor tussen bestuur, pastoors en alle vrijwilligers. Zij bezorgt ook wekelijks het parochiekerkblad de Riestepot.

Daarnaast is ze voorzitter van de Goede doelen week. Tijdens deze week regelt zij de aansturing en planning voor de 70 collectanten. Sinds kort is mevrouw Heuts-van Laar voorzitter van het Oranjecomité in Margraten. Tijdens Koningsdag vindt een rommelmarkt plaats voor de jeugd met diverse andere activiteiten.

Bij harmonie Concordia Margraten was mevrouw Heuts-van Laar bestuurslid en verantwoordelijk voor de opleidingen binnen de harmonie. Ook maakte ze deel uit van het jubilarissen comité. Momenteel verricht zij hand- en spandiensten als vrijwilliger. In het verleden was zij de oprichtster van de wandelvereniging Termaar. En tevens was zij lid medezeggenschapsraad van basisschool Klavertje Vier Eys.

Mevrouw C.M.J. Heuts-van Laar is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!