LEZING NOTARIS JOYCE MARTENS

Nieuws
zaterdag 14 maart 2020

Op 10 maart krijgt, na enkele mededelingen van Yvonne, een gedicht van Fieke en een korte introductie door Annelies, Joyce Martens-Posthumus het woord. Zij is notaris te Swalmen. Dit ambt was niet haar eerste keuze; afgekeurd voor de KMA en de politieacademie, wilde zij oorspronkelijk werkzaam worden als officier van justitie of rechter. Tijdens de studie rechten bleek haar interesse vooral te liggen bij het burgerlijk recht. Vervolgens koos ze ervoor om notarieel recht te gaan studeren, ze behaalde haar bul en na het voorgeschreven aantal jaren praktijkervaring werd zij (zwanger en wel) beëdigd als notaris. Zij neemt ons mee in de doolhof van wilsbeschikkingen, nalatenschappen en andere zaken, verduidelijkt en gaat in op vragen.

Ze benadrukt onder andere het belang van een levenstestament en legt uit waarom bepaalde officiële documenten na een overlijden bewaard moeten blijven. Er is tegenwoordig veel mogelijk; zelfs giften aan goede doelen (Anbi geregistreerd) kunnen testamentair worden vastgelegd. Joyce legt alles in begrijpelijke woorden uit. Omdat de informatie nogal veelomvattend is, valt deze thuis na te lezen in de uitgereikte papieren. Om van diverse ontwikkelingen op dit terrein op de hoogte te blijven, kan men zich ook nog opgeven voor toezending van de nieuwsbrief via de website:

Klik op deze link: http://www.vlpnotarissen.nl

Het was een heel interessante avond, waarop Joyce het mogelijk wat stoffig imago van notaris wat ons betreft voorgoed heeft verwezen naar het rijk der fabelen!

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!