Jaarvergadering 4 februari 2020

Nieuws
donderdag 6 februari 2020

55 dames waren aanwezig. Na koffie of thee, met een heerlijke zelf gebakken wafel. Met dank aan Fieke, Iet, Carla en Truus. Yvonne heet iedereen welkom en Annelies draagt een gedicht voor uit eigen werk. Hierna werd de jaarvergadering geopend. Alle agendapunten werden probleemloos doorlopen, Resi werd unaniem herkozen als penningmeester en de kascontrolecommissie verleende haar en het bestuur décharge voor het financiële handelen van het afgelopen jaar. Yvonne deed een dringend verzoek aan belangstellenden om zich op te geven als aspirant bestuurslid en eens een jaartje mee te vergaderen met het huidig bestuur. Ook was er een enquête met betrekking tot het programma, de keuze voor middag of avond, het gebruik van de naamkaartjes en werd de behoefte aan een zomeruitstapje gepeild. De uitslag van de enquête wordt meegenomen bij het vaststellen van activiteiten. Het gebruik van naamkaartjes is vanaf nu eigen verantwoordelijkheid. De leden werden geattendeerd op de nieuwe ideeënbus, die bij elke bijeenkomst klaar zal staan voor hun suggesties en ideeën.

Na de vergadering werden er werkgroepen samengesteld voor de diverse activiteiten. Daarna kwam Truus Broens met haar amusante voordracht van ‘mam häöre sjolk’, die veel bijval kreeg, en werd er nog gezellig na gekeuveld.

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!