Jaarvergadering 2020

Nieuws
zaterdag 25 januari 2020

20 januari 2020 Jaarvergadering

Maandag 20 januari vond om 19.00 uur de algemene jaarvergadering van onze vereniging plaats .

Na de opening met welkomstwoorden aan de nieuwe leden volgde een korte overweging door de voorzitter. Er werd stil gestaan bij onze 4 overleden leden, zieke leden, zieke familieleden en bij de kracht en steun van onze aanwezige leden.

Na deze overweging volgden de verslagen van onze secretaris en penningmeester. De mooie notulen van onze secretaris werden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en het financieel verslag van onze penningmeester werd eveneens goedgekeurd door de 2 kascontroleurs. Ook zij kreeg een pluim voor al het werk. De kas werd met een positief saldo afgesloten en onze penningmeester voelde zich een ‘gelukkige penningmeester’. Super dus.

Na de verslagen volgde de bestuursverkiezing. Jeanne Dautzenberg stelde zich na 3 jaar als bestuurslid niet meer herkiesbaar. De voorzitter bedankte Jeanne voor al haar werk, gastvrijheid en inzet. Naast 3 jaar als bestuurslid te hebben gewerkt heeft Jeanne ook nog 9 jaar de inschrijving / aanmelding van activiteiten gedaan. Jeanne mocht als dank een mooie attentie ontvangen.

Als nieuw aspirant bestuurslid mochten we Christine Soons voorstellen. Zij ontving uit handen van de voorzitter een ‘mooi mens’ en ‘vrouw met power’ kaartje. Christine Soons nam meteen plaats achter de bestuurstafel en nam, samen met Marij Kuhnke de verdeling en telling van de stembiljetten voor haar rekening.

Marjo Brouns ( secretaris) en Yvonne Huppertz (voorzitter) waren aftredend en stelden zich beiden weer herkiesbaar. Beide bestuursleden ontvingen alle stemmen van de 74 aanwezigen. Aansluitend volgde de 2e stemming voor de voorzitter. Ook dit verliep prima en zowel Marjo als Yvonne bedankten zich beide bij de kiezers.

Na dit officiële gedeelte werd de vergadering voortgezet met uitdelen en doornemen van het programmaboekje, de werkgroep invulling, het uitdelen van bedankjes, de mededelingen en de rondvraag.

De leden werden in de pauze getrakteerd op cake.

Na de pauze volgde er een beeldpresentatie ( ca. 65 minuten) van bijna alle activiteiten in het afgelopen verenigingsjaar. Deze presentatie werd gemaakt door Nicole Huppertz. Ook zij werd door de voorzitter en diverse andere aanwezige leden bedankt.

Wij mogen terugblikken op een mooi verenigingsjaar, mooie activiteiten, gezelligheid en verbondenheid, geweldige opkomst, enthousiaste leden, vele nieuwe leden en een fijne / goede jaarvergadering.

Vol enthousisme starten we dan ook het nieuwe verenigingsjaar waarvoor weer een mooi programma is samengesteld.

Yvonne Huppertz – Vaessen

Vul het kennisbank formulier in

Heeft jouw afdeling onlangs een leuke workshop, een boeiende lezing of andere interessante activiteiten georganiseerd? Vul dan het formulier in.

Voeg een activiteit toe