Jaarrede Ans Christophe

Nieuws
zaterdag 13 november 2021

Op donderdag 4 november 2021 organiseerde ZijActief Limburg haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Voorzitter Ans Christophe inspireerde met haar jaarrede.

Jaarrede voorzitter Ans Christophe

Algemene Ledenvergadering 4 november 2021

91 jaar ZijActief: op naar 100 jaar ZijActief

ZijActief viert vandaag haar 90ste verjaardag. Ik hoop dat we daar met elkaar een mooie dag van gaan maken, waar we straks met veel plezier op terugkijken.

Eigenlijk bestaan we al 91 jaar. We zetten er actief op in om feestelijk 100 jaar te worden. Daar zet ZijActief Limburg samen met haar afdelingen op in.

Je kunt je dan de vraag stellen: “Hebben vrouwenverenigingen in 2021 nog wel toekomst?”

Ik denk van wel. In de afgelopen 90 jaar is er op het gebied van vrouwenzaken veel goeds tot stand gekomen, maar er zijn nog steeds zaken te doen. Ik noem een aantal zaken:

 1. We kregen in 1919 kiesrecht. Vrouwen mochten stemmen. Maar kijk eens naar de vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek. Binnenkort zijn er weer Gemeenteraadsverkiezingen. De verdeling man/vrouw is dan niet 50%. Dus: stem op een vrouw!;
 2. Vrouwen kregen meer rechten op het gebied van arbeid. Zij konden meer toetreden tot allerlei banen en het loon werd meer gelijkgetrokken. Maar VNO/NCW stelt niet voor niets een quota voor vrouwen in topposities. Daar zijn we nog steeds slecht vertegenwoordigd. Lonen en carrièremogelijkheden zijn niet in alle sectoren gelijk. Vrouwen kiezen vaker dan mannen voor parttime werk. Vaak omdat ze voor hun kinderen willen zorgen en opvang en naschoolse opvang weinig voorradig is en duur is. Maar ook vrouwen die samen met hun man een bedrijf hebben, worden in de praktijk achtergesteld. Zij komen op plaats twee van allerlei formulieren en regelingen terecht. In de praktijk krijgt de man, die op plaats één staat, de uitnodiging voor alles. Ook zal de bank zich in eerste instantie richten tot de man. In een samenleving die steeds individueler wordt, is dit een vreemde zaak;
 3. Kansen in de samenleving. Op papier hebben vrouwen gelijke kansen. Kans op een mooie studie. Kans op een carrière en loopbaan. Kans om voor aantrekkelijke uitdagingen gevraagd te worden. Maar eigen keuzes zijn veel bepalender: het komen uit een armoede- situatie, het komen uit een achterstandsituatie, echtscheidingen, het kiezen voor parttime werk om de kinderen op te voeden, het geven van mantelzorg etc. De grootste groep die in armoede leeft, al dan niet zichtbaar, zijn vrouwen. Dat zijn jonge vrouwen, vrouwen met kinderen en oudere vrouwen met alleen een AOW. Een rijk land als Nederland zou niet moeten willen dat royaal 25% van vrouwen in armoede leeft! ZijActief kan meer aandacht voor dit thema vragen en vrouwen helpen om de goede keuzes te maken;
 4. Geweld tegen vrouwen komt wereldwijd, maar ook in Nederland veel voor. Het is bijna een onuitgesproken geheim. De NVR heeft het gelukkig op de agenda gezet in Nederland. Met haar petitie roept zij vrouwen op om hun stem te geven en daarmee de Nederlandse overheid te vragen om actief werk te maken van dit thema. Ook ZijActief steunt deze petitie en wil dat iedereen zich veilig kan voelen;
 5. Op het vlak van ICT zijn vrouwen minder voorbereid dan mannen. Dit stelt hen in een achterstandspositie. Zeker in de tijd van corona, waar veel digitaal gaat, hebben we dat gemerkt. Vrouwen kunnen kiezen om bij te blijven, cursussen te volgen en geen digibeet te worden.

Kortom: een vrouwenbeweging als ZijActief is nog steeds nodig!

Veel van de voorbeelden die ik net noemde, zijn allemaal voorbeelden buiten ons. Het zijn zaken waar je je voor in kunt zetten om meer gelijkwaardigheid te bereiken.

Maar: vinden we onszelf gelijkwaardig? Durven we naar voren te treden? Af en toe in de schijnwerpers te staan en uit de coulissen te komen? Onszelf een compliment te geven? Ons uit te spreken over kwesties?

Als je ‘s morgens vroeg in de spiegel kijkt, denk je dan ‘Ik mag er zijn’. Ik denk daarbij even niet aan je uiterlijk (je kleding, je gezicht, je figuur, je haren), maar gewoon ‘Je mag er zijn als mens’! Ik heb waardering voor jou, je staat positief in het leven, je bent vriendelijk en hulpvaardig voor de mensen om je heen, ze kunnen een beroep op je doen etc.

Eigenlijk is dat bij ZijActief niet anders. Je staat open voor mensen te ontmoeten, om ze te waarderen voor wat ze zijn, om een luisterend oor voor de ander te hebben, hulp te bieden als ze dat nodig hebben, hen uit te nodigen om mee te doen. Ook voor vrouwen die je niet kent. Dat maakt ZijActief tot wat zij is. Een vereniging met een actieve houding naar de buitenwereld.

Dat heeft ZijActief afgelopen jaar in de coronaperiode laten zien. Er is actief gezocht naar allerlei bijzondere acties om contact te hebben en te houden met haar leden. Onze leden hebben dit ook gewaardeerd! Dank daarvoor!

ZijActief heeft ook in de afgelopen 1,5 jaar in wat rustiger vaarwater gezeten. Dat maakte ook, toen er weer voorzichtig gestart kon worden, dat iedereen het wel weer heel leuk vond om elkaar te zien, bij de praten, weer te starten met activiteiten, verlate jubilea te vieren en jubilarissen in het zonnetje te zetten.

Op sommige plekken verliep alles soms moeizamer. Bestuursleden waren gestopt, afdelingen stopten, de ICT-faciliteiten voldeden niet of werkten onvoldoende, de zaal voldeed nog niet aan de corona-eisen, apps moeten gedownload worden om binnen te mogen, het programma werd weer gestart en er waren plotsklaps weer veel activiteiten etc. Kortom er kwam soms veel op besturen af.

Wat we van dit alles overhouden zijn eigenlijk drie zaken:

 1. ZijActief gaat haar leden ondersteunen bij het zoeken naar nieuwe leden en nieuwe bestuursleden;
 2. ZijActief mag meer gezien worden. Staan wij – bij de mensen die ons wat minder goed kennen – wel op het netvlies? En hoe staan wij op het netvlies? Willen wij zo gezien worden? Welke positie kiezen we in de samenleving?
 3. Zijn we genoeg voorbereid als vrouwen op alles wat de toekomst ons brengt? Zijn we wel genoeg ICT vaardig? Is onze positie wel echt gelijkwaardig? Claimen we deze positie ook? Hebben we genoeg oog voor mondiale vraagstukken die effect op ons leven hebben (denk aan klimaat- en energievraagstukken, voedsel en gezondheid en armoedevraagstukken)?

Ik wil graag met jullie stilstaan bij deze drie zaken.

 1. ZijActief gaat haar leden ondersteunen bij het zoeken naar nieuwe leden en nieuwe bestuursleden. ZijActief is van betekenis op plaatselijk en regionaal vlak, maar ook als provinciale vereniging. De betekenis is van veel meer waarde dan alleen het organiseren van een leuke activiteit. Het zorgt voor verbinding, identiteit, gevoel ergens bij te horen, ‘letterlijk voor de olie die ervoor zorgt dat de motor van de samenleving blijft draaien’ en veel vraagstukken niet ontstaan. Denk aan eenzaamheid, sociaal isolement, gebrek aan ontwikkeling etc.

Op het moment dat bestuursleden en leden, veelal door hun leeftijd afhaken en soms hele afdelingen stoppen, stopt ook die motor. Er is geen vereniging meer, er is geen gelegenheid om elkaar te ontmoeten, er is geen gelegenheid meer om je te ontwikkelen. Kortom de gemeenschap merkt het!

Wij willen niet dat we in een steeds meer individuele samenleving terecht komen. ZijActief staat voor die vereniging waar het wij -de gemeenschap- van belang is.

Om deze reden kiest ZijActief om haar afdelingen en besturen waar nodig te ondersteunen bij het zoeken naar nieuwe leden en nieuwe bestuursleden. We gaan goede voorbeelden met elkaar delen op de website en zullen jullie ook helpen als er vraag is naar goede ondersteunende middelen.

Wij kiezen ervoor om meer offensief aan de slag te gaan en te kiezen voor verjonging en vernieuwing!

 1. ZijActief mag best wel wat meer gezien worden. Staan wij – bij de mensen die ons wat minder goed kennen – wel op het netvlies? En hoe staan wij op het netvlies? Willen wij wel zo gezien worden? Welke positie kiezen we in de samenleving?

Ben je trots om lid van ZijActief te zijn en vertel je dat op familiefeesten en andere uitstapjes? Kun je dan ook vertellen waar we voor staan? Welke positie kiest ZijActief in haar dorp? Welke positie kiezen we in Limburg en geven te daar een naam aan?

Als je nu denkt, dat ik van mening ben dat ZijActief te weinig doet, dan hebben jullie het mis! Ik vind dat we meer zichtbaar mogen zijn, dat we te bescheiden zijn en ons soms ook verdedigen dat we naar bijeenkomsten van ZijActief gaan.

En ik vind dat we hier en daar ook te weinig positie nemen. Denk aan de politiek; ‘Stem op een vrouw’, claim thema’s en kies ook om meer zichtbaar te zijn. Hebben we genoeg oog voor mondiale vraagstukken die effect op ons leven hebben (denk aan klimaat- en energievraagstukken, voedsel en gezondheid en armoedevraagstukken)?

ZijActief kiest om meer zichtbaar te zijn (op de website, op sociaal media in de regionale plaatsjes), om beter te communiceren met leden en andere vrouwen wat we doen en om ook te kiezen voor positie.

Immers, wij hebben wat te vertellen en dat mag best gezegd worden. Ik doe een beroep op jullie om meer je positie op te eisen en meer zichtbaar te zijn. Door erover te praten krijgen we er meer inzicht in en begrip van. ZijActief kan die rol vervullen.

 1. Zijn we genoeg voorbereid als vrouwen op alles wat de toekomst ons brengt? Zijn we wel genoeg ICT vaardig? Hebben we voldoende kennis van techniek? Zijn we vaardig met social media en media in het algemeen? Verbeteren we onze werkprocessen met ICT en techniek zodat we meer service aan onze leden kunnen geven?

Vrouwen hebben de grootste achterstand op het gebied van ICT en techniek. De komende jaren zullen veel zaken veranderen door ICT, techniek, social media en websites. Werkprocessen zullen veranderen. Door er minder aan mee te doen, minder kennis te hebben stellen we ons op achterstand en in het ergste geval worden we een digibeet en steeds afhankelijker van allerlei mensen om ons heen om de meest simpele dingen te kunnen doen. Als:

 • Een ziekenkostennota opsturen;
 • Onze bankkosten te regelen;
 • Een aanvrage bij de gemeente of andere instantie te doen;
 • Onze Corona App te downloaden;
 • Onze leden snel berichten te kunnen sturen, ze in te kunnen schrijven en goede service te kunnen verlenen.
 • Etc.

Kortom ik doe een oproep aan jullie om wél vaardig te blijven. ZijActief Limburg alsook de afdelingen kunnen gericht kiezen om daar actief mee aan de slag te gaan.

Een negatieve blik op de samenleving? Welnee!

 1. Een oproep om samen voor onze verenigingen in actie te komen;
 2. Een oproep om gezien te worden en positie te kiezen;
 3. Een oproep om bij de tijd te blijven en voldoende redzaam te blijven op het vlak van ICT, techniek, social media en serviceverlening aan onze leden.

Kortom: ‘Kijk in de spiegel’ en je ziet:

 1. Een actieve vrouw en vereniging;
 2. Een bewuste keuze om gezien te worden. Een bewuste keuze om positie kiezen voor jezelf en al die vrouwen om je heen;
 3. Een bewuste keuze om actief in het leven te blijven staan en voldoende redzaam te zijn.

Halen we 100 jaar?

Ja, vanuit overtuiging en trots op de ZijActief familie, die sterk, actief, zichtbaar en bloeiend is!

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!