In memorial Leen van Nieuwenhoven

Nieuws
zondag 7 mei 2023

Op 1e Paasdag 9 april jl. is ons erelid Leen van Nieuwenhoven-Mans op 84 jarige leeftijd overleden. Een lieve vrouw met een groot hart voor haar gezin, familie en het verenigingsleven.

Leen was 54 jaar lid van de LVB, nu ZijActief, waarvan zij 12 jaar bestuurslid is geweest en 8 jaar als voorzitter. Zij heeft de vlaaiverkoop tijdens de Brugfeesten, later Festeijnder, mede opgezet. Dat vergde een groot organisatievermogen. Haar tomeloze inzet heeft er toe bijgedragen dat zij is benoemd tot erelid van onze vereniging, waar ze bijzonder trots op was.

Zij heeft onze vereniging altijd een warm hart toegedragen. Jammer dat het de laatste jaren niet meer lukte om onze ledenavonden te bezoeken. We wensen haar gezin, familie en vrienden heel veel sterkte toe met dit haar gemis.

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!