Een aantal data van 2021 zijn al bekend, voor de afdelingen van Kring ZuidOost.

Nieuws
maandag 4 januari 2021

Dit bericht is verzonden naar het Bestuur van Kring Zuidoost en alle bestuursleden van alle afdelingen van ZijActief Kring Zuidoost.

Beste dames,

De laatste week van een zeer speciaal jaar is aangebroken.

Terugkijken gebeurt dagelijks op radio zowel als op televisie. Daarom hebben wij besloten om hieraan niet mee te doen, er zijn al genoeg “corona-specialisten” in ons land.

Een aantal data van 2021 zijn al bekend. Onderstaand een opsomming hiervan.

Wij hopen natuurlijk dat de geplande activiteiten kunnen doorgaan.

Vrijdag 8 januari 2021 – Octaaf van St. Gerlach

De H. Mis wordt gevierd om 10.00 uur, maar is slechts voor 30 mensen toegankelijk.

Deelnemers kunnen zich aanmelden bij de heer J. Pluymaekers, tel. 043 – 604 23 32.

De uitnodiging hebben we toegevoegd aan dit e-mailbericht. ( staat reeds op onze website )

Maandag 17 mei 2021 – Excursie met bezinningsmoment Kollenberg te Sittard

Maandag 14 juni 2021 – Bezoek Mondo Verde Landgraaf

Cursus Maatschappelijke Vorming en Educatie:

Lezingen op de maandagen 22 februari, 15 maart en 22 maart 2021, ’s middags van 14.00 uur tot ca. 16.00 uur in Gemeenschapshuis De Stip.

De excursie vindt plaats op donderdag 8 april 2021.

Zodra alle details ingevuld zijn ontvangen jullie de flyer met het aanmeldformulier.

DEZE CURSUS IS REEDS GEANNULEERD!!

We wensen jullie allemaal een hele prettige jaarwisseling en hopen dat we elkaar spoedig weer kunnen ontmoeten.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur ZijActief Kring Zuidoost

Lenie Waltmans, voorzitter a.i./penningmeester

Mariet Kerckhoffs, secretaris

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!