Jaarvergadering 2022

Nieuws
woensdag 9 maart 2022

Met goedkeuring van de afdelingsstatuten en kienen.

Onze Jaarvergadering 2022 viel heel toepasselijk op Internationale Vrouwendag.

Bij de opening aandacht voor het overlijden van een trouw lid en voor de echtgenoten van 2 leden. Er werd een gedicht voorgedragen waarin oorlog en verlies centraal stonden. Met ook de oorlog in Oekraïne in ons achterhoofd.

Hoe mooi zou het zijn.

Als er nergens oorlog was.

Als niemand hoefde te vluchten

en er geen wapens waren

en iedereen een vrij mens zou zijn.

Als iedereen vrolijk was

en er geen pijn en verdriet zou zijn.

Als je niemand kon verliezen

en niemand hoefde te missen.

Hoe mooi zou dat zijn!

( bron: Sophie van Es )

Daarna aandacht voor onderstaande agendapunten:

Jaarverslag 2021

Jaarprogramma 2022

Financieel jaarverslag 2021

Verslag kascommissie / Benoeming nieuw lid kascommissie

Bestuursverkiezingen: bestuurslid en tevens voorzitter stelde zich herkiesbaar; Unaniem werd ze herkozen voor een periode van 3 jaar.

Stemmen nieuwe afdelingsstatuten: Deze statuten werden aangenomen met 45 stemmen. Daardoor voldeden we aan het aantal benodigde stemmen, nl. het 3/4 deel van het aantal leden.

Feestmoment jubilarissen; Het hoogtepunt van de avond: het in het zonnetje zetten van onze 2 jubilarissen.

Marianne Mertens 50 jaar lid en Leonie Hamers 60 jaar lid. Ze ontvingen een mooie oorkonde, een prachtig boeket bloemen en daarnaast nog een doosje bonbons. Dit laatste werd gesponsord door het Provinciaal Bestuur.

Rondvraag en sluiting.

PAUZE: Drinkpauze en verkoop van kienkaarten.

KIENEN: Er waren weer mooie pakketten te winnen.

Het was een drukbezochte avond met heel betrokken leden!

Vul het kennisbank formulier in

Heeft jouw afdeling onlangs een leuke workshop, een boeiende lezing of andere interessante activiteiten georganiseerd? Vul dan het formulier in.

Voeg een activiteit toe