Cursus Maatschappelijke vorming; Kring Zuid-Oost

Nieuws
vrijdag 4 januari 2019

Thema: Mag ik nog genieten? Hoe kan ik gelukkig zijn!

Algemene cursusinformatie:

Cursus data

Maandag 11 februari 2019

Maandag 25 februari 2019

Maandag 11 maart 2019

Donderdag 21 maart excursie naar Petite Somme, Klooster Radhadesh en Durbuy (België).

Alle cursusbijeenkomsten starten om 19.30 uur en eindigen om ca. 21.30 uur in het Gemeenschapshuis De Stip te Meerssen.

De kosten voor de cursus bedragen: Voor de 3 cursusavonden € 12,50 p.p. incl. 1 kop koffie/thee

Voor de excursie op donderdag 21 maart: € 52,50

In deze kosten zijn begrepen: busreis, koffie met gebak.

In Petite Somme, rondleiding kasteel incl. film plus bezoek museum en Indiase boetiek, stadswandeling of ritje per trein in Durbuy en slotdiner.

In Durbuy is ook vrije tijd om het stadje op eigen gelegenheid te bezoeken.

Deelname aan de excursie is alleen mogelijk als aan de cursusbijeenkomsten is deelgenomen.

Lezing 11 februari 2019

Het leven als transgender door Max Pals, transgender en

Bas Manders, voorlichter

Transgenders (of juister gezegd: transgender mensen) voelen zich niet,

of niet helemaal, thuis in de geslachtsrol die past bij de uiterlijke

geslachtskenmerken die ze bij hun geboorte hebben meegekregen. De

officiële benaming voor dit verschijnsel is: genderdysforie, dat is een

gevoel van onbehagen met het geslacht. Genderdysforie komt in alle

tijden, in alle landen en onder alle bevolkingslagen voor. Het is door de

Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) aangeduid als een aandoening

in medische zin. Max Pals vertelt ons hoe het leven als transgender is.

Lezing 25 februari 2019

Geluk in muziek door Gert Geluk

Gert Geluk is zijn leven lang al een gepassioneerd liefhebber van

klassieke muziek en geeft sinds jaar en dag daar lezingen en cursussen

over. Hij was eerst werkzaam als leerkracht en later o.a. directeur

communicatie & marketing bij het Limburgs Symfonie Orkest.

Sinds een aantal jaren is hij programmeur-adviseur klassieke

(kamer)muziek in het Munttheater Weert. Daarnaast is hij sinds 2 jaar

programmeur/bestuurslid van Festival Vocallis- de stem staat centraaldat

onder zijn leiding een spectaculaire groei doormaakte en nu een van

de grooste muziekfestivals is van Zuid-Nederland.

In zijn lezing staat GELUK in muziek centraal: Kan muziek dat gevoel

oproepen? Roept een geluksgevoel muziek bij u in herinnering?

Lezing 11 maart 2019

Kinderen van zwarte bevrijders door Mieke Kirkels

Mieke Kirkels (Nederweert, 1947) is auteur en public historian. Ze

studeerde Arbeidsmarktpolitiek en Personeelsbeleid. Werkte onder meer

als voorlichter op de TU-Delft, als ombudsvrouw/lobbyist in Den Haag

met betrekking tot gelijke behandeling, als coördinator van een post-

HBO-opleiding en congresorganisator HRM. De laatste jaren van haar

officiële loopbaan werkte ze als communicatieadviseur bij de provincie

Zuid-Holland.

Mieke Kirkels vertelt over de verzwegen geschiedenis van kinderen van

zwarte bevrijders en de nagenoeg onbekende deelname van zwarte

Amerikanen aan de bevrijding van Europa.

Inschrijfformulier

Cursus Maatschappelijke Vorming 2019

Naam _____________________________________

Straat _____________________________________

Woonplaats ________________________________

Telefoonnummer ________________________________

Neemt deel aan de cursusavonden:

Maandag 11 februari

Maandag 25 februari

Maandag 11 maart

De kosten voor deze drie avonden bedragen € 12,50 p.p. inclusief 1 kop koffie/thee.

Donderdag 21 maart 2019 excursie naar Petite Somme en Durbuy. De excursiekosten bedragen € 52,50 p.p.

Ik neem in Durbuy deel aan

o de rondwandeling o.l.v. een gids of

o de rondrit per treintje

S.v.p. aankruisen wat van toepassing is!

Het inschrijfformulier – compleet ingevuld – samen met het

verschuldigde bedrag inleveren bij uw afdeling vóór vrijdag 11 januari 2019, bij Lony Schoenmaekers.

De afdelingen worden verzocht de aanmeldingen door te geven voor vrijdag 18 januari 2019 en het totaalbedrag over te maken naar bankrekeningnummer: NL12 RABO 010.49.10.674 ten name van ZijActief Kring Zuidoost te Wijnandsrade.

Vul het kennisbank formulier in

Heeft jouw afdeling onlangs een leuke workshop, een boeiende lezing of andere interessante activiteiten georganiseerd? Vul dan het formulier in.

Voeg een activiteit toe