Coronavirus: Provinciaal Bestuur

Nieuws
maandag 30 maart 2020

Tweede nieuwsbrief n.a.v. het Coronavirus

Roermond, 20 maart 2020

Beste ZijActief leden,

Voor jullie de tweede nieuwsbrief nav het Coronavirus. Juist in deze heftige tijd, waarin de hele wereld op zijn kop staat, wil ZijActief Limburg contact met jullie blijven houden.

Ineens zijn onze agenda’s (nagenoeg) leeg. Activiteiten zijn afgeblazen, verjaardagen worden niet gevierd. Helaas hebben wij voor de leden onze filmavond moeten uitstellen, net als de Dagen voor Alleengaanden. Hierbij willen we duidelijk stellen dat de aanmeldingen/filmkaartjes geldig blijven. Zodra het weer toegestaan om grote evenementen te laten plaatsvinden, zullen wij de nieuwe data met jullie communiceren.

Op bestuurlijk niveau zijn ook al onze face-to-face vergaderingen stil gelegd. Op dit moment zijn wij mogelijkheden aan het uitzoeken om on-line te vergaderen. Sommige zaken gaan toch door, er moeten besluiten worden genomen en werkzaamheden worden uitgevoerd. Wellicht is dit ook een mogelijkheid voor afdelingen en kringen, mocht vergaderen noodzakelijk zijn. Bij vragen hierover kun je contact opnemen met het Servicebureau.

Ook bij onze medewerkers op het Servicebureau staat veilig werken en hun gezondheid voorop. Vanaf vorige week maandag werken onze medewerkers van het Servicebureau vanuit huis en kunnen zij inloggen op onze systemen.

Achter de schermen wordt er druk aan gewerkt om het aprilnummer van de Zij&Zo, een extra dikke jubileumeditie, klaar te maken. De teksten en lay-out zijn nagenoeg klaar. Zolang de persen blijven draaien en de postbode blijft bezorgen, en dat hopen we van harte, ligt het in de lijn der verwachting dat eind april dit nummer bij iedereen op de mat zal vallen.

ZijActief Limburg ziet intussen allerlei prachtige initiatieven ontstaan om de samenleving draaiende te houden, om mensen te ondersteunen, elkaar te helpen en op de been te houden.

Een van deze initiatieven is een oproep van de POVL (Provinciale ondersteuning Vrijwilligers Limburg) aan alle maatschappelijke organisaties in onze provincie. Via de website https://www.coronahelpers.nl kunnen initiatieven gemeld worden om mensen te helpen die het in deze tijd van het coronavirus erg moeilijk hebben. Heb jij of heeft jouw afdeling een initiatief, dan kun je het delen met andere helpers uit de provincie.

Wij zijn er namelijk sterk van overtuigd dat heel veel van onze ZijActief-vrouwen hier ook hun steentje aan bijdragen. Immers, dat doen zij al 90 jaar lang! Elkaar helpen, er voor elkaar zijn dat zijn enkele kernwaarden van onze vereniging.

Momenteel is ZijActief Limburg een plan aan het uitwerken, waarmee we het “eenzaamheidsvirus” (waar koning Willem Alexander het onlangs in zijn toespraak aan het volk over had) gaan bestrijden. Binnenkort volgt hier meer informatie over.

Niet voor niets is de slogan van ZijActief Limburg voor dit jubileumjaar: van en voor actieve vrouwen, al 90 jaar!. Waarbij de kernboodschap luidt: Al 90 jaar zet ZijActief Limburg zich in voor actieve vrouwen. Voor vrouwen die ondernemend zijn, van aanpakken weten en midden in het leven staan. We zorgen voor ontmoeting, organiseren leuke activiteiten en dagen vrouwen uit zich te blijven ontwikkelen. Op deze manier helpen we vrouwen in hun kracht te staan. En spelen we na al die jaren nog steeds een rol van betekenis. ZijActief Limburg, van en voor actieve vrouwen. Al 90 jaar lang!

Beste leden, dag actieve vrouwen, laat deze periode er één zijn van saamhorigheid, hulp, naar elkaar omkijken en er zijn voor elkaar. Samen staan we sterk!

Als provinciaal bestuur hopen wij dat deze heftige en onzekere tijd van het coronavirus snel voorbij is. Dat al onze activiteiten weer spoedig . Dat wij elkaar in goede gezondheid weer kunnen ontmoeten.

Blijf gezond!

Hartelijke groet,

Namens het Provinciaal Bestuur

Nicole Faesen

Vicevoorzitter Provinciaal Bestuur

Van en voor actieve vrouwen,

al 90 jaar!

Steegstraat 5

6041 EA Roermond

T 0475-381759

www.zijactieflimburg.nl

Vul het kennisbank formulier in

Heeft jouw afdeling onlangs een leuke workshop, een boeiende lezing of andere interessante activiteiten georganiseerd? Vul dan het formulier in.

Voeg een activiteit toe