Coronavirus: Afdeling Ubachsberg

Nieuws
maandag 16 maart 2020

Brief m.b.t. maatregelen Coronavirus, genomen door M.F.C Ubachsberg en ZijActief, afdeling Ubachsberg.

Ubachsberg, 13-03-2020

Hallo leden van ZijActief Ubachsberg,

Vanochtend ontvingen wij onderstaande mail van het bestuur van de Stichting Multifunctioneel Centrum 'De Auw Sjoeël':

Aan de gebruikers van het MFC De Auw Sjoeël.

De berichten, maatregelen en adviezen over hoe om te gaan met de corona pandemie volgen elkaar in hoog tempo op.

Op dit moment geldt voor Zuid Limburg dezelfde status als Noord Brabant. Dit houdt in dat het aangeraden wordt om sociale contacten tot een minimum te beperken.

Kijkend naar de landen om ons heen verwachten wij dat de op 12 maart door onze regering afgekondigde maatregelen binnen afzienbare tijd aangescherpt zullen worden. Tijdelijke sluiting van centra als het MFC zou een van die maatregelen kunnen zijn.

Alles overziend willen wij u dringend aanraden om vooruitlopend op komende maatregelen nu al te besluiten om de activiteiten van uw vereniging in het MFC vanaf heden op te schorten.

Het MFC blijft vooralsnog toegankelijk.

Met hartelijke groet,

Frank Guldemond, voorzitter

Zef Vinders, secretaris

Jo van de Berg, penningmeester

Wij hebben besloten dit advies op te volgen om geen onnodige risico's te lopen.

Tot eind maart vervallen alle activiteiten en daarna wordt opnieuw gekeken naar de stand van zaken. Vervolgens krijgen jullie ook hier weer bericht van.

Reeds betaalde eigen bijdrage aan onze activiteiten staan genoteerd en worden de eerstvolgende activiteit aan jullie teruggegeven.

Over activiteiten die de Kring Roermond organiseert (bv Mondo Verde in juni) hebben we nog geen bericht ontvangen.

Wij houden jullie op de hoogte!

Bestuur ZijActief afdeling Ubachsberg.

Met vriendelijke groet,

Namens Zijactief Ubachsberg

Ine Boumans

Secretariaat Zijactief

Vul het kennisbank formulier in

Heeft jouw afdeling onlangs een leuke workshop, een boeiende lezing of andere interessante activiteiten georganiseerd? Vul dan het formulier in.

Voeg een activiteit toe