Algemene jaar- en feestvergadering 2020 Panningen

Nieuws
donderdag 23 januari 2020

Jaar – en feestvergadering

Dinsdag 28 jan om 19.00 uur

zaal de Houbereij

Uitnodiging Jaarvergadering 2020 Panningen Januari 2020

Aan de leden van ZijActief Panningen.

Aan alle genodigden.

Geachte Dames.

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de 88e Algemene ledenvergadering van ZijActief Panningen.

Deze is op Dinsdag 28 januari om 19.00 uur in de Houbereij Kerkstraat 70 in Panningen.

Agenda:

Welkom door voorzitter Leny Reuls.

Notulen van de Algemene ledenvergadering 2019

Jaarverslag 2019, deze ligt ter inzage bij Leny Reuls en Nellie Nouwen.

Financieel verslag 2019 door penningmeester Anny van der Leeden.

Verslag kascommissie.

Begroting 2020

Verkiezing: Aftredend Annie Poulissen en Nellie Nouwen beide herkiesbaar.

Aftredend en niet herkiesbaar: Riet Vossen.

Kandidaat bestuurslid voorgesteld door het bestuur: Nellie v. Vulpen.

Nieuwe kandidaten kunnen zich nog melden tot de aanvang van de vergadering .

Mededelingen.

Rondvraag.

Uitslag verkiezing.

Huldiging Jubilarissen.

Afsluiting officiële gedeelte.

Pauze.

Optreden: “Smartlappenkoor” De Sjanellekes.

Wij stellen u aanwezigheid zeer op prijs.

Namens het bestuur ZijActief Panningen.

Voorzitter: Leny Reuls – Thiessen

Secretaris: Nellie Nouwen – Van Bergen

Notulen van de 88ste Algemene Ledenvergadering van ZijActief 28 januari 2020.

Aanwezig 74 dames inclusief bestuur.

De voorzitter heette ons allen van harte welkom. Een speciaal welkom aan Marije van Knippenberg, voorzitter kring Helden.

Er werden foto's gemaakt. Als er dames waren die dit niet wilden, konden dit kenbaar maken bij het bestuur.

1. ZijActief Limburg bestaat 90 jaar. Er worden leerzame activiteiten georganiseerd om als lid actief te blijven.

2021 is een feestjaar dan bestaat ZijActief Panningen 90 jaar.

In het kader van de vergrijzing moeten we extra ons best blijven doen. We hebben ca 120 leden en dat is voldoende om iets voor te organiseren. Iedereen komt alleen en kan komen wanneer zij wil naar het onderwerp, dat je aanspreekt.

We hebben ook diverse subgroepjes. De gym en volkdansgroep al lang maar er zijn ook nieuwe groepjes bijgekomen en wel wandelen handwerken en cultureel.

Veranderen is nodig. We gaan op naar de 100 jaar.

Hiermee was de vergadering geopend.

2. Op de notulen waren geen op of aanmerkingen en werden goedgekeurd.

.3. Jaarverslag is niemand komen inzien. Nellie Nouwen las het jaarverslag voor.

4. Het financiéel verslag lag op de tafels en werd uitgelegd door de penningmeester en goedgekeurd.

5. De kascontrole werd gedaan door Wil Ueberbach en Hanny Kuypers en werd goed bevonden. Het zag er keurig uit met dank aan de penningmeester. Volgend jaar doen Hanny Kuypers en Mieke Nooijen de kascontrole.

6. De begroting daar was een vraag over het bedrag van de activiteiten. Het verschil was erg groot. De penningmeester legde dit uit.

7. Verkiezing. De dames Nellie Nouwen en Annie Poulissen hebben er ruim 3 x 3 jaar op zitten maar plakken er nog een jaartje aan. Nellie Nouwen maakte zich zorgen dat de leden haar misschien moe waren. Dit was beslist niet zo en er werd luid voor haar geapplaudisseerd. Ze kreeg een presentje aangeboden "Vriendinnen voor het leven ".

Riet Vossen treedt af. Ze was helaas niet aanwezig omdat het niet goed gaat met haar man.Nellie van Vulpen stelde zich aan ons voor. Als de leden het goed vinden, wil zij het bestuur versterken.

De stembriefjes werden ingevuld.

8. Mededelingen

De kringvoorzitter kreeg het woord terwijl de stemmen geteld werden. Ze stelde zich voor aan degenen die haar nog niet kenden.

De vereniging is gegroeid van actieve vrouwen voor actieve vrouwen. Ontstaan in 1930 als Vrouwenbond. In die tijd hield het ons huishoudelijk aspect in. Daarna werd het Limburgse Vrouwenvereniging en in die tijd ging de vrouw zich echt ontwikkelen. En vervolgens werd het ZijActief.

17 maart kunnen we weer met zijn allen naar de film De Beentjes van Sint Hildegard met Herman Finkers. De avond krijgt een speciaal tintje vanwege het jubileum het wordt een Lady's Night.avond

In mei krijgen we een feestelijk themanummer van Zij en Zo.

14 of 15 augustus kunnen we voor een gereduceerd tarief naar Guido's Orchestra een openluchtconcert in Kerkrade. Tevens krijgt jong Limburgs talent in het begin van de avond een plek op het podium.

Tot slot in het jubileumjaar de Algemene Ledenvergadering met in het middagprogramma een verrassing.Na de telling komt het tweede stuk van de kringvoorzitter.

9. Huldiging jubilarissen door de voorzitter.

We hadden drie dames die 50 jaar lid waren en wel An Janssen-Zeelen, Sophie Gielen en Toos Jongmans.

Tegenwoordig wisselen we om de 7 jaar van huis, auto of partner. Dus het wil wat zeggen als we 50 jaar lid zijn van ZijActief.

De voorzitter had voor de drie dames een mooi verhaal en de kringvoorzitter voegde hier nog iets aan toe. Dit gedeelte werd afgesloten met het opspelden van het zilveren speldje en het aanbieden van een oorkonde en bloemen.

We hebben gezongen voor de jubilarissen.

10. Uitslag verkiezing.

Nellie Nouwen, Annie Poulissen en Nellie van Vulpen hadden elk 73 stemmen

Er werd voor hun geapplaudisseerd.

De nieuwe leden kregen een ZijActief speldje.

Als er iets in de administratie gewijzigd dient te worden s.v.,p. doorgeven aan het bestuur. Als er dames zijn die inmiddels wel een E mail adres hebben ook graag doorgeven aan het bestuur.

11. Rondvraag.

Renie van Roy bedankte ons voor het bezorgen van een kaart omdat zij 8 weken werd opgenomen in Horn.

Leny Reuls bedankte Marije van Knippenberg omdat ze tijd voor ons had vrij gemaakt. ze kreeg een voorjaarsbolletje aangeboden.

Dit was het einde van het officiële gedeelte.

De voorzitter had nog een klein presentje met een groot gebaar voor de bestuursleden en uiteraard voor ons nieuwe bestuurslid

Hans en Rob van de Houbereij werden ook bedankt

Pauze

Na de pauze trad het smartlappenkoor de Sjanellekes uit Venray op.

Het koor is opgericht in 2001. Ze treden geheel in stijl op in Chanelpakjes door hun zelf ontworpen, vandaar de naam. Ze houden van leuke samenzang en gezelligheid. Ze zingen smartlappen en levensliederen.

De dirigent was os Gerdie en de dame die het op een grappige manier aan elkaar kletste zei we maken er een gezellig feestje van. Op de tafels lagen roze crêpe slingers, in de kleur van hun pakjes.

Ze begonnen met het lied Waarom?

Soms liep er een van de dames verkleed door de zaal en had dan een leuke act, die op onze lachspieren werkte. Ook werd Rob verkleed als bruidegom bij het lied Waarom koos jij voor die ander?

De dames deden allemaal gezellig mee met de roze slingers en er werd ook een kleine polonaise gelopen.

Het koor kreeg een daverend applaus en we kregen nog een toegift. Een liedje dat telde voor twee en wel Dórp nao mien hart

Het was een geweldige avond. Ontzettend gezellig. We hebben met zijn allen genoten.

De voorzitter bedankte ons en zei tot de volgende keer.

Panningen 29 januari 2020

notulist Annie Craenmehr

Verslag van de nieuwjaarsbowl op 7 januari 2020 bij de Houbereij.

Er waren 63 dames aanwezig.

De voorzitter heette ons Power Vrouwen welkom en stelde een nieuw lid voor en wel Truus Janssen.

Het nieuwe jaarprogramma werd doorgesproken.

Op de jaarvergadering nemen we afscheid van een bestuurslid en wordt een aspirant bestuurslid voorgesteld. Er treedt dan een smartlappenkoor op.

De tekst die in het oranje vermeld is op ons nieuwe jaarprogramma zijn evenementen die ons aangeboden worden door Zij Actief Limburg in verband met het 90-jarig bestaan.

Er vindt weer een landelijke opruimdag plaats en we krijgen de mogelijkheid om de Passiespelen in Tegelen bij te wonen.

We kregen een glas bowl aangeboden en proostten samen op het jaar 2020.

De voorzitter gaf de microfoon over aan Gerard van Kol, Brabantse dialect zanger, troubadoer. Hij zou eigenlijk verleden jaar al opgetreden hebben maar was toen vanwege zijn hart opgenomen in het ziekenhuis.

Hij vertelde in het kort iets over zijn muzikale verleden.

Op 10-jarige leeftijd begon hij op de accordeon te spelen. Later ontdekte hij dat hij drummen toch leuker vond. Op 15 jarige leeftijd in orkestje gaan spelen.

15 jaar geleden is hij bij de Brabanten begonnen.

Hij begon met een zelfgeschreven dialect lied over Leissel. Liessel dus daar komt hij vandaan.

Daarna zong hij moeders kind.

Hij praatte de liedjes op een humoristische manier aan elkaar.

Hij is in Noord Brabant niet erg bekend, want daar draaien ze op omroep Brabant nauwelijks dialect nummers. In Limburg gebeurt dat veel meer.

Hij had een samenzang in elkaar gezet "Bij de Lidl "

Hij zong serieus en vrolijk door elkaar. Ook wat jeugdsentiment. We konden zelf ook verzoeknummers aanvragen.

Hij sloot af met een liedje van hemzelf Adam en Eva.

Uiteraard kregen we nog een toegift. Daarna volgden nog enkele vlotte Engelstalige nummers.

Het was een heel gezellige avond. Iedereen heeft genoten van Gerard van Kol. Het was laat geworden maar er waren gelukkig nauwelijks dames al naar huis gegaan.

Het nieuwe jaar is weer goed van start gegaan.

Panningen 15 januari 2020

Annie Craenmehr

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!