ADV: Anti Discriminatie Voorziening Limburg.

Nieuws
dinsdag 26 maart 2019

Lezing over vooroordelen.
Gepresenteerd door Femke Michels.

De ADV signaleert, voorkomt en bestrijdt discriminatie en ongelijke behandeling in de provincie Limburg.

Dat doen ze namens 29 Limburgse gemeenten. Naast het registreren en behandelen van discriminatiemeldingen, werken ze ook aan het voorkómen van discriminatie, via preventie en voorlichtingsactiviteiten.

Op school, op het werk, in het verenigingsleven of ergens anders.

ADV gaat in gesprek met school, op het werk, bij bedreiging, afkomst, bij vele problemen.

Het was een informatieve, verhelderende lezing. Ook d.m.v. een spel werd een en ander duidelijk gemaakt over stereotypering en categorisering.

Stereotypen en vooroordelen spelen een belangrijke rol bij het vormen van een oordeel over anderen.

De gevolgen van vooroordelen:

Vooroordelen zijn vaak negatief en kloppen vaak niet met de werkelijkheid.

Vooroordelen zijn vaak kwetsend en pijnlijk voor de persoon.

Vooroordelen kunnen leiden tot discriminatie.

Wat te doen:

Besproken werd, wat je er zélf tegen kunt doen en wanneer en hoe je melding kunt maken bij ADV Limburg. Dit kan via: www.advlimburg.nl Ook onze Gemeente Voerendaal heeft een meldpunt van de ADV.

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!