Lezing over biologische landbouw

Nieuws
dinsdag 9 april 2019

Van pionier naar volwaardig biologisch bedrijf.
Een verhaal uit de praktijk, vertelt door Norbert Huijts.

Een woord van welkom aan Norbert Huijts die vanavond onze gastspreker is en daarnaast een woord van welkom aan onze wethouder Ruud Braun die ons met een bezoek vereert en op deze manier onze verenigng wil leren kennen. Zeer zeker een thema-avond die hem aanspreekt, daar hij ook afkomstig is van een boerenbedrijf. Zeker ook omdat hij milieu en duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan binnen de gemeente Voerendaal.

Norbert start zijn verhaal als gangbare boer. Foto's van vroeger, passeren de revue. Werkwijzen en landbouwvoertuigen van toen worden besproken.

Gaandeweg veranderde zijn inzicht over deze manier van boeren door dingen die hij waarnam op zijn akkers en de omliggende bossen en ruigten, zoals de synthetisch chemische stoffen (bestrijdingsmiddelen en kunstmest) die zorgen voor een verstoring van biologische processen in de bodem en plant. Dit leidde in 2001 tot de omschakeling naar biologische akkerbouw. Dat ging niet zonder slag of stoot!

Daarna vertelt hij wat de biologische landbouwmethode inhoudt en hoe die onafhankelijk gecontroleerd wordt, ook wat deze methode inhoudt voor de kwaliteit van onze voeding. Tevens de rol die wij als consument vervullen.

Op Internet is veel informatie over biologische voeding; een lijst met sites die goede informatie geven over biologische voeding wordt aan het einde van de avond aan de leden uitgereikt.

Al met al een zeer leerzame avond, soms misschien een beetje té technisch en gedetailleerd, maar met veel enthousiasme en passie, vertelt door Norbert.

Onze dank hiervoor.

Vul het kennisbank formulier in

Heeft jouw afdeling onlangs een leuke workshop, een boeiende lezing of andere interessante activiteiten georganiseerd? Vul dan het formulier in.

Voeg een activiteit toe