Nieuwe inzichten

Blogs
donderdag 20 april 2023

Vrijwel elke week zijn we in een andere regio om een workshop voor de leiders in de dorpen te geven. Ook deze ronde was succesvol. Helaas was er elke keer in een van de dorpen een uitvaart, waardoor die mensen niet konden komen. Het is hier heel belangrijk om de uitvaart van een dorpsgenoot bij te wonen.

Daar bijna alle mensen (ook) landbouwer zijn hebben we bij een aantal oefeningen een link naar landbouw/ natuur. Deze keer beginnen we de dag met een creatieve oefening over ‘wie ben ik’. We gebruiken een boom als metafoor. Nadat het gelukt is een boom te tekenen schrijven ze bij de wortels over de samenstelling van de familie waar ze als kind deel van uitmaakten. Bij de stam vermelden ze welke mensen of groepen hebben je gevormd tot wie je bent geworden. De blaadjes aan de takken staan symbool voor de wijze waarop het nieuws zowel uit je directe omgeving als ook wereldnieuws tot je komt. Bij de vrucht van de boom noemen ze wat ze hebben bereikt in hun leven. En de bloesem tenslotte zijn de dromen die ze hebben met het leven dat voor hen ligt. Als alle tekeningen klaar zijn wisselen ze in kleine groepjes uit over hun boom en hangen ze hun boom aan de muur zodat ze in de pauze de andere bomen kunnen bekijken.

 Aan het eind van de dag hebben we een interactieve oefening over de oorzaken van armoede. Er zijn 15 kaartjes met verschillende oorzaken die ze op volgorde moeten leggen afhankelijk hoeveel impact volgens hen, die oorzaak heeft op armoede. Gebrek aan onderwijs en werk stonden boven aan, gevolgd door honger, daarna rijkdom en macht in handen van enkelen. Er ontstonden interessante discussies. Regelmatig werd een link gelegd met de oorlog in Oekraïne. Voedselprijzen zijn ook hier gigantisch gestegen. Dat geldt zowel voor voedsel dat geïmporteerd wordt, transportkosten voor voedsel zijn veel hoger, alsook dat boeren en tussenhandelaren kunstmatig de prijs van zakken rijst, mais en bonen verhogen.

Veel groeten van Marielle Beusmans

Same (Tanzania) 15 april 2023

Vul het kennisbank formulier in

Heeft jouw afdeling onlangs een leuke workshop, een boeiende lezing of andere interessante activiteiten georganiseerd? Vul dan het formulier in.

Voeg een activiteit toe