Lid van Zijactief

Blogs
vrijdag 10 december 2021

In 1983 ben ik lid geworden van ZijActief Grathem. Ik wilde andere vrouwen ontmoeten en deelnemen aan activiteiten. De kinderen waren inmiddels 6 en 4 jaar en gingen naar school. Er kwam dus iets meer ruimte en ik wilde iets meer doen als alleen het huishouden en de kinderen verzorgen. Mijn baan als verpleegkundige had ik op moeten zeggen wegens gezondheid en ik was toe aan iets nieuws. Iets anders toen ik het had geaccepteerd dat het werken in de zorg niet meer mogelijk was.

Volksdans in de afdeling

De activiteiten waren afwisselend. Een lezing, een cursus, creatief. Voor elk wat wils en vooral het met andere vrouwen in contact zijn was prettig. In 1986 heb ik me kandidaat gesteld voor het afdelingsbestuur en werd meteen als voorzitter gekozen. Voor mij was het een uitdaging en ik dacht, "ik zie wel waar het schip strand". Samen met een ander bestuurslid heb ik toen de volksdansgroep opgericht die 30 jaar heeft bestaan maar een aantal jaren geleden wegens gebrek aan leden is opgeheven. Veel leden hebben in deze 30 jaar daar veel plezier aan beleefd. Het was een hechte groep die ook deelnam in de Kring waar Grathem toe behoorde aan de uitwisseling met de andere volksdansgroepen van eerst de LVB later ZijActief.

Nieuwe uitdaging

In 1990 heb ik me kandidaat gesteld voor het kringbestuur van kring Weert en ook daar werd ik gelijk voorzitter. Dit betekende ook dat ik als kringvoorzitter in het provinciaal bestuur kwam. Een nieuwe uitdaging. Contact met veel mensen in de hele provincie. Veel cursussen heb ik sinds ik voorzitter ben geworden in de afdeling gevolgd. Niet alleen de bestuurscursussen maar ook spreken in het openbaar en andere cursussen die ik belangrijk vond om mijn bestuurstaken op een goede manier uit te voeren. Vanuit Limburg ben ik ook nog 10 jaar afgevaardigd geweest in de landelijke organisatie de Katholieke plattelandsvrouwen Nederland, nu ook ZijActief.

Bestuursfuncties

Mijn roots voor al het bestuurswerk liggen bij de LVB. Ook in de politiek was ik actief, 21 jaar als raadslid en als bestuurslid van de kleine kernen Limburg. Ik heb me met veel plezier en passie ingezet voor de leefbaarheid en in inbreng van burgers. Vanuit alle bestuursfuncties is dit slechts een kleine opsomming en dan heb ik de lokale functies op maatschappelijk terrein nog niet verder benoemd .

Dankzij ZijActief…

Zonder dat ik gekozen zou hebben om te lid te worden van ZijActief had ik dit allemaal niet kunnen doen. Je hele leven heb je plezier van al de kennis en het netwerk wat je opbouwt bij ZijActief. Als ik nadenk over wat ik bij de LVB/ZijActief allemaal heb gedaan als lid, projectgroep. Werkgroeplid, gespreksleidster. Bestuurslid enz. kan ik nog wel even doorgaan.

ik denk dat vrouwen meer mogen aangeven wat ze doen, gedaan hebben. Kwaliteiten benoemen.

Je aansluiten bij ZijActief is de eerste stap.

Tiny Reijnders

Vul het kennisbank formulier in

Heeft jouw afdeling onlangs een leuke workshop, een boeiende lezing of andere interessante activiteiten georganiseerd? Vul dan het formulier in.

Voeg een activiteit toe