Cursusaanbod

Onderstaand vind je het aanbod van Vrijwilligersondersteuning ZijActief Limburg in 2018. Voor iedere bijeenkomst, workshop of cursus wordt een uitnodiging naar jouw afdeling gestuurd met daarin het programma, de wijze van aanmelden en de praktische informatie.

Bijeenkomst voor nieuwe bestuursleden

Wie
Voor iedereen die net tot bestuurslid gekozen is, voor alle aspirant-bestuursleden en voor leden die geïnteresseerd zijn in bestuurswerk.

Wat

 • Kennis over het besturen van je afdeling;
 • Kennis over de provinciale vereniging ZijActief Limburg;
 • Waar kun je terecht met vragen;
 • Leren kennen van bestuursleden van andere afdelingen.

Praktisch
Maandag 26 maart 2018 in Sevenum van 19.00 tot 21.00 uur en  woensdag 28 maart 2018 in Klimmen van 16.00 tot 18.00 uur. Begin februari ontvangt iedere afdeling in de afdelingsmailing een uitnodiging met alle informatie.
Geen eigen bijdrage.


Inloopdag informatie voor nieuwe bestuursleden –  huishoudelijk reglement

Wie
Ieder bestuurslid die haar kennis over het besturen van de ZijActief afdeling wil vergroten en wil leren werken met het huishoudelijk reglement.

Wat

 • Informatie voor bestuursleden;
 • Werken met een huishoudelijk reglement;
 • Rondleiding in het kantoor van ZijActief Limburg en kennismaken met de medewerksters;
 • Presentatie van pr-materialen.

Praktisch
Maandag 28 mei 2018 in Roermond, gedurende de hele dag, alleen op afspraak. In april ontvangt iedere afdeling in de afdelingsmailing een uitnodiging met alle informatie. De kosten voor deelname is €7,50 per afdelingsbestuur.


Inloopweek januari 2018

Wie
Alle bestuursleden van ZijActief Limburg die enige basiskennis van Excel en het boekhoudprogramma willen leren.

Wat
Het boekhoudprogramma van ZijActief Limburg leren gebruiken en de Excel achtergrond van het boekhoudprogramma. Er is ook ruimte voor het stellen van vragen van alle andere zaken die jij als bestuurslid wilt weten.

Praktisch
De inloopweek is van maandag 22 tot met vrijdag 26 januari 2018. In december 2017 krijg je in de afdelingsmailing een uitnodiging en hoe je kunt aanmelden. De kosten voor deelname is €7,50 per afdelingsbestuur.


Inloopweek juni 2018

Wie
Bestuursleden of leden die de website en/of Facebookpagina voor de afdeling beheren of in de toekomst gaan beheren. Bestuursleden die de ledenadministratie beheren.

Wat
Leer de website en Facebook gebruiken voor je afdeling. Vergoot je kennis over Facebook - en websitebeheer. Leer het ledenadministratieprogramma beheren.

Praktisch
De inloopweek is van 4 tot/met  8 juni 2018. In april ontvangt de afdeling in de afdelingsmailing een uitnodiging en hoe je aan kunt melden. De kosten voor deelname is €7,50 per afdelingsbestuur.


Functiecursus penningmeester

Wie
Voor alle penningmeesters van ZijActief afdelingen en aspirant penningmeesters.

Wat
Iedere penningmeester krijgt er mee te maken; contributie, subsidiering, sponsoring en geldacties.  In deze cursus de belangrijkste uitgangspunten op een rijtje. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.

Praktisch
Maandag 23 april 2018 in Roermond van 15.00 tot 18.00 uur. In maart ontvangt de afdeling in de afdelingsmailing een uitnodiging. Bijdrage €7,50 p.p.
 

Functiecursus voorzitters

Wie
Voor alle voorzitters van ZijActief afdelingen en voor alle aspirant voorzitters.

Wat
Presenteren is voor voorzitters een must. In deze cursus leer je een goede gastvrouw te zijn voor je afdeling, een presentatie op te bouwen, contact te maken met je publiek en leiderschap uitdragen, ook in moeilijke omstandigheden.

Praktisch
Maandag 24 september 2018 in Roermond van 15.00 tot 18.00 uur. In augustus ontvangt de afdeling in de afdelingsmailing een uitnodiging. Bijdrage €7,50 p.p..
 

Functiecursus secretarissen

Wie
Voor alle secretarissen van ZijActief afdelingen en alle aspirant secretarissen en notulisten.

Wat
In deze cursus krijg je een aantal handige formats aangereikt en leer je daar mee werken. Onder andere formats voor notulen, besluitenlijsten en uitnodigingen.

Praktisch
Maandag 8 oktober 2018 in Roermond van 15.00 tot 18.00 uur. In augustus ontvangt de afdeling in de afdelingsmailing een uitnodiging. Bijdrage €7,50 p.p..
 

Kringbesturenbijeenkomst

Wie
Alle bestuursleden van kringbesturen kunnen op dit overleg met elkaar van gedachten wisselen over allerlei zaken die voor een kringbestuur van belang zijn.

Wat

 • Kennismaking met bestuursleden van andere kringen;
 • Actuele informatie voor kringbesturen;
 • Brainstorm over actuele ontwikkelingen binnen ZijActief Limburg.

Praktisch
Dinsdag 5 juni 2018 van 13.30 tot 17.00 uur. Een uitnodiging ontvangen de kringbesturen in april 2018. Geen eigen bijdrage.

 

Inspiratie/bezinning

Wie
Leden en bestuursleden van ZijActief afdelingen.

Wat
Je eigen identiteit kennen en woorden geven leert jou over jezelf en over omgaan met anderen. Een middag stilstaan bij je eigen identiteit:

 • Wat vind jij typisch aan jezelf?
 • Wat is typisch aan de manier waarop je bestuurt, vrijwilligerswerk doet of de plek die je inneemt in je gezin?

Praktisch
Verdere informatie over deze inspiratie en bezinningsmiddag krijgt jouw afdeling in de uitnodiging in de afdelingsmailing van maart 2018.


Projectgroepen bijeenkomst

Wie
Alle leden van alle projectgroepen van ZijActief Limburg.

Wat
Alle projectgroepen hebben een doel en gedurende vier jaar werken zij gezamenlijk aan dat doel. Soms hebben projectgroepen raakvlakken met elkaar en dan is het goed om dat van elkaar te weten. Verder is het uiteraard razend interessant om te weten wie er in andere projectgroepen zitten wat zij precies doen. Redenen genoeg om een bijeenkomst met mogelijkheden tot uitwisseling te organiseren.

Praktisch 
Woensdag 14 maart 2018 van 19.30 tot 22.00 uur. De leden van alle projectgroepen ontvangen een uitnodiging in januari 2018. Geen eigen bijdrage.
 

Ondersteuning op maat
Bij iedere vraag van ZijActief (bestuurs-)leden zal ZijActief Limburg antwoorden en indien nodig hulp bieden. In 2018 wordt ook praktische hulp geboden door onze vrijwillige talentenpool. Komt jouw afdeling er niet meer uit en heb je een-op-een hulp nodig? Neem dan contact op met het servicebureau van ZijActief Limburg. Zij zullen het beste talent met jou in contact brengen, zodat jullie samen aan de slag kunnen. Op dit moment hebben we in de talentenpool iemand die alles weet over website-beheer, het financiële programma van ZijActief Limburg en een interim-bestuurder.


ZijActief Academie
De ZijActief Academie omvat het nieuwe, individuele cursusaanbod voor leden van ZijActief Limburg. Er zijn vier pakketten samengesteld, met daarin een keur aan e-learning modules. Geen vaste lesuren, een tempo dat je zelf bepaalt en ‘lessen’ volgen waar en wanneer je maar wilt. Op je computer, laptop of tablet. Binnen het aanbod vind je cursussen op gebied van persoonlijke ontwikkeling, maar ook professionele vaardigheden en taalcursussen behoren tot het aanbod. Meer informatie vind je op www.zijactieflimburg.nl/zijactiefacademie

Let op wachtwoord gewijzigd per woensdag 8 februari 2017! Op diezelfde dag is via de infomail een nieuw wachtwoord verstuurd.


Welkom op het Infoplein voor bestuurders van ZijActief Limburg dit infoplein is een afgesloten gedeelte. Alleen personen met een toegangscode (bestuursleden en projectgroepleden) kunnen hier terecht. Heb je geen inloggegevens (meer)? Mail dan naar zijactief@zijactieflimburg.nl.