Cursusaanbod

Onderstaand vind je het aanbod van Vrijwilligersondersteuning ZijActief Limburg in 2019. Voor iedere bijeenkomst, workshop of cursus wordt een uitnodiging naar jouw afdeling gestuurd met daarin het programma, de wijze van aanmelden en de praktische informatie.

Bestuurstraject nieuwe bestuursleden van afdelingen

Wie
Voor iedereen die net tot bestuurslid gekozen is, voor alle aspirant-bestuursleden en voor leden die geïnteresseerd zijn in bestuurswerk.

Wat

 • Kennis over het besturen van je afdeling;
 • Kennis over de provinciale vereniging ZijActief Limburg;
 • Waar kun je terecht met vragen;
 • Leren kennen van bestuursleden van andere afdelingen;
 • Bestuursvaardigheden;
 • Representatie ZijActief afdeling;
 • Persoonlijk Ontwikkelplan;

Praktisch

Het bestuurstraject bestaat uit twee bijeenkomsten
11 en 18  maart 2019 in Klimmen, aanvang 19.30 uur of
25 maart en 1 april  in Sevenum, aanvang 13.30 uur.
Aan het bestuurstraject voor nieuwe bestuursleden zijn geen deelnemersbijdragen verbonden. Aanmelden voor 25 februari 2019 bij het servicebureau van ZijActief Limburg.


Functiecursus penningmeester

Wie
Voor alle penningmeesters van ZijActief afdelingen en aspirant penningmeesters.

Wat
Praktische zaken waar iedere penningmeester mee te maken heeft.

Praktisch 
Maandag 9 september 2019 in Roermond, aanvang 19.00 uur.
De deelnemersbijdrage is €7,50 per persoon.
Aanmelden voor 2 september 2019 bij het servicebureau van ZijActief Limburg.
 

Functiecursus voorzitters

Wie
Voor alle voorzitters van ZijActief afdelingen en voor alle aspirant voorzitters.

Wat
Tien competenties die belangrijk zijn voor een goede voorzitter/gastvrouw.

Praktisch 
Maandag 16 september 2019, aanvang 19.00 uur.
De deelnemersbijdrage is €7,50 per persoon.
Aanmelden voor 9 september 2019 bij het servicebureau van ZijActief Limburg.
 

Functiecursus secretarissen

Wie
Voor alle secretarissen van ZijActief afdelingen en alle aspirant secretarissen en notulisten.

Wat
Leren werken met formats voor uitnodigingen, agenda’s, notulen en besluitenlijsten

Praktisch 
Maandag 23 september 2019 in Roermond, aanvang 19.00 uur.
De deelnemersbijdrage is €7,50 per persoon.
Aanmelden voor 16 september 2019 bij het servicebureau van ZijActief Limburg...


Functiecursus Webmaster
Wie

Alle webmasters van de afdelingen en aspirant webmasters 

Wat
Beheren van de afdelingswebsite, aantal bezoekers van jouw website verhogen, foto’s plaatsen en handige tips. 

Praktisch 
Dinsdag 15 en 29 oktober 2020 in Roermond, aanvang 14.00 uur.
De deelnemersbijdrage is €7,50 per persoon.
Aanmelden voor 30 september 2020 bij het servicebureau van ZijActief Limburg.


Speciaal voor kringbesturen
Bestuurstraject kringbestuursleden

Wie
Voor alle bestuursleden van de kringen en aspirant kringbestuursleden.

Wat
 

 • Visie  op ZijActief Limburg;
 • Kennis over de provinciale vereniging ZijActief Limburg;
 • Kennis over het besturen van je kring;
 • Waar kun je terecht met vragen;
 • Leren kennen van bestuursleden van andere kringen;
 • Bestuursvaardigheden;
 • Representatie ZijActief Limburg;
 • Persoonlijk Ontwikkelplan;

Praktisch

Maandag 29 april 2019
10.00 – 16.00 uur in Roermond.
De deelnemersbijdrage is €13,00 per persoon, inclusief lunch.

Aanmelden voor 15 april 2019 bij het servicebureau van ZijActief Limburg.

 

Kringbesturenbijeenkomst

Wie
Alle bestuursleden van kringbesturen kunnen op dit overleg met elkaar van gedachten wisselen over allerlei zaken die voor een kringbestuur van belang zijn.

Wat
In 2019 zijn een aantal veranderingen ter verbetering van de positie van de kring. In deze bijeenkomst zullen de eerste resultaten van deze veranderingen geëvalueerd worden.

Praktisch
Dinsdag 10 december 2019 in Roermond, aanvang 13.30 uur.
Er is geen eigen deelnemersbijdrage.
Aanmelden voor 2 december 2019 bij het servicebureau van ZijActief Limburg.


Overleg kringbesturen

Wie
Leden van het kringbestuur en medewerkster ZijActief Limburg 

Wat
Om de positie van de kringbesturen te verbeteren, vindt met ieder kringbestuur een overleg plaats. Onderwerpen zijn, de samenwerking, knelpunten en verbeteringen.

Praktisch 
21 januari 2019                Kring Noord                       om 13.30 uur

13 maart 2019                   Kring Helden                     om 13.30 uur

7 februari 2019                 Kring Weert                       om 13.30 uur

Datum volgt nog              Kring Zuiderpoort           volgt

18 februari 2019              Kring Zuidoost                  om 14.00 uur

4 februari 2019                 Kring Heuvelland             om 10.00 uur

 

Overleg kringvoorzitters

Wie
De voorzitters van alle kringen en medewerkster servicebureau ZijActief Limburg
Wat

Uitwisseling kring aangelegenheden, voortgang en bijsturing verbetering kringpositie

Praktisch

Dinsdag 14 mei 2019 van 13.30 tot 16.00 uur in Roermond

Maandag 25 november 2019 van 13.30 tot 16.00 uur in Roermond

 

Speciaal voor Projectgroepen
Bestuurstraject nieuwe projectgroepleden

Wie
Voor iedereen die in 2018 of 2019 nieuw lid van een Projectgroep is geworden en voor alle zittende projectgroepleden.

Wat

 • Kennis over de projecten bij ZijActief Limburg;
 • Kennis over de provinciale vereniging ZijActief Limburg;
 • Leren kennen van leden van andere projectgroepen;
 • Bestuursvaardigheden;
 • Praktische zaken van de projectgroep;

 

Praktisch
Dinsdag 22 januari 2019 in Roermond van 13.30 tot 17.00 uur.
Er is geen eigen bijdrage voor de deelname aan dit bestuurstraject.
Aanmelden voor 14 januari 2019 bij het servicebureau van ZijActief Limburg.


Bijeenkomst projectgroepen

Wie
Alle leden van alle projectgroepen van ZijActief Limburg.

Wat
Uitwisseling van de voortgang werkzaamheden van de projectgroepen.
Bespreken op welke manier jouw projectgroep kan werken aan het aantrekkelijker maken van ZijActief Limburg voor jongere vrouwen.

Praktisch 
Dinsdag 5 februari 2019 in Roermond van 19.30 tot 22.00 uur.
Aanmelden voor 28 januari 2019 bij het servicebureau van ZijActief Limburg.


Maatwerk
Ondersteuning op maat

Het kan zo zijn dat jouw afdeling hulp nodig heeft. Jouw afdeling heeft een vraag of er is probleem waar je niet uitkomt, dan kan jouw afdeling altijd contact opnemen met ZijActief Limburg en hulp op maat krijgen.

Sommige vragen zullen snel opgelost kunnen worden met een kort en duidelijk antwoord. Andere vragen nemen meer tijd in beslag. Ook kan op basis van de vraag en in overleg met het afdelingsbestuur hulp komen van iemand uit onze expertisegroep. De expertisegroep heeft deskundigheid over de website, financiën en besturen in huis.

Hulp bij ledenwerving of bestuurs opvolging is altijd mogelijk. Vraag hiernaar.

Om de service van het bureau van ZijActief Limburg nog meer te benutten en onder de aandacht te brengen, zal jouw afdeling in de loop van 2019 een keer telefonisch benaderd worden. Het gesprek zal algemeen van aard zijn, en gericht op de vraag of er iets is waarmee we jouw afdeling kunnen helpen.


 

Welkom op het Infoplein voor bestuurders van ZijActief Limburg dit infoplein is een afgesloten gedeelte. Alleen personen met een toegangscode (bestuursleden en projectgroepleden) kunnen hier terecht. Heb je geen inloggegevens (meer)? Mail dan naar zijactief@zijactieflimburg.nl.