Samenwerking

ZijActief Limburg heeft provinciaal en landelijk contacten met andere organisaties.

Belangrijke samenwerkingspartners zijn o.a. 5VO Limburg (KVG, LKV, SMKK FAM), LLTB en NVR (Nederlandse Vrouwenraad).

Behalve de samenwerkingsverbanden, vertegenwoordigen diverse (bestuurs)leden van ZijActief Limburg de vereniging in maatschappelijke organisaties:

  • Diocesane Pastorale Raad
  • Begeleidingscommissie Monseigneur Schrijnenhuis
  • Provinciaal Platform Mantelzorg Limburg
  • Reizigersoverleg Limburg
  • Klankbordgroep Stichting Mgr. Schrijnen-huis
  • Regionale Mediaraad Omroep Limburg