Samenwerking

ZijActief Limburg werkt samen met diverse andere maatschappelijke en/of vrouwenorganisaties. Op die manier kunnen we onze gezamenlijke ambities waarmaken. Zo kunnen we activiteiten voor onze leden meer inhoudelijk laden. Activiteiten van samenwerkingspartners zijn (deels) toegankelijk voor leden van ZijActief. Belangrijke samenwerkingspartners zijn o.a. 4VO Limburg (LKV, SMKK en SharePower), LLTB, Nederlandse Vrouwenraad (NVR) en KBO Limburg.

Nauwe samenwerking

4 vrouwenorganisaties

In het samenwerkingsverband 4VO werken we samen met LKV, SMKK en Sharepower. Elk jaar organiseren we verschillende activiteiten die voor leden van deze vier vrouwenorganisaties (4VO) toegankelijk zijn: Internationale Vrouwendag, Limburgse vrouwendag, een gezamenlijke kennisdag en diverse symposia. Alle activiteiten hebben een thema dat voor vrouwen belangrijk is. Bij sommige activiteiten van onze samenwerkingspartners zijn leden van ZijActief Limburg welkom.

 

Bekijk de activiteiten
Samenwerking

Maatschappelijke organisaties

Naast 4VO werkt ZijActief samen met diverse andere maatschappelijke en/of vrouwenorganisaties. Zo werken we samen met de LLTB, de Nederlandse Vrouwenraad (NVR), Stichting Tijdig, Nederlandse Agrarische Vrouwen (NAV) en KBO Limburg.

Maatschappelijke organisaties

Vertegenwoordiging

Behalve de samenwerkingsverbanden, vertegenwoordigen diverse (bestuurs)leden van ZijActief Limburg de vereniging in maatschappelijke organisaties:

  • Stichting SMOL;
  • Provinciaal Platform Mantelzorg Limburg;
  • Klankbordgroep Stichting Mgr. Schrijnen-huis.
ZijActief de grens over

Internationale samenwerking

Ook over de grens werken we samen. Zo hebben we contact met het Belgische Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen KVLV, oftewel Vrouwen met Vaart. Deze vereniging is de grootste vrouwenbeweging in Vlaanderen met ruim 100.000 leden. In Duitsland werken we samen met Frauennetzwerk in der Städteregion Aachen e.V., Frauenliga/Vie Féminine, Frauen in der Euregio Maas-Rhein (FEMR), LFV Frauen in Bewegung en Kompetenzzentrum Frau und Beruf Region Aachen.